Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu juhatuse otsusega võeti menetlusse valitsuse 17. oktoobril algatatud teenetemärkide seaduse eelnõu (134 SE), mille eesmärk on riiklike teenetemärkide andmise korralduse lihtsustamine. Kaotatakse ära Teenetemärkide Komitee ning jäetakse igaühele, sealhulgas asutustele, õigus esitada ettepanekuid, ilma seejuures kvoote kehtestamata. Ettepanekutele seatakse tähtajaline juurdepääsu piirang. Teenetemärkidega seotud asjaajamine antakse presidendi kantselei korraldada. Lisandub teenetemärgi äravõtmise ning teenetemärgi miniatuuri ja täiendava rosettmärgi taotlemise regulatsioon. Eelnõu ühtlustab teenetemärkide kirjeldused ning kehtestab etalonkujutised. Vabariigi President on edaspidi Riigivapi ketiklassi kavaler. Juhtivkomisjoniks määrati põhiseaduskomisjon.

Valitsuse 17. oktoobril algatatud reklaamiseaduse eelnõu (135 SE) koostamise vajadus selgus reklaamialase tegevusega seonduvate õigusaktide läbitöötamise käigus, mil jõuti seisukohale, et kehtiva reklaamialase regulatsiooni muutmiseks vajalikul määral on otstarbekas uue seaduse väljatöötamine. Eelnõu täpsustab reklaamiseaduse reguleerimisala ja kasutatavaid mõisteid, koondab võimalikult suure osa eriseaduste reklaamialasest regulatsioonist reklaamiseadusesse, sätestab nõuded reklaamile, piirangud teatud kaupade ja teenuste reklaami osas, järelevalve ning vastutuse seadusega sätestatud nõuete rikkumise eest. Väga spetsiifilistele valdkondadele ja sihtgruppidele suunatud (nt ravimite, väärtpaberite ja investeerimisfondide reklaam) regulatsioon on jäetud eriseadustesse, kui vastavaid teemavaldkondi kõige suurema täpsusastmega reguleerivasse õigusakti. Juhtivkomisjoniks määrati majanduskomisjon.

Riigikogu pressitalitus

 

Tagasiside