Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu juhatuse otsusega võeti menetlusse keskkonnakomisjoni 18. novembril algatatud maareformi seaduse § 233 muutmise seaduse eelnõu (630 SE), mille eesmärgiks on pikendada vaba põllumajandusmaa kasutusvaldusesse saajate nimekirja kinnitamise tähtaega 1. maini 2010, et võimaldada kõigi juba avalduse esitanute lülitamine saajate nimekirja. Samuti on konkretiseeritud kasutusvaldusesse andmise menetluse mõningate etappide tähtaega. Juhtivkomisjoniks määrati keskkonnakomisjon. 

Eestimaa Rahvaliidu fraktsiooni ja Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsiooni 18. novembril algatatud tulumaksuseaduse ja sotsiaalmaksuseaduse § 3 muutmise seaduse eelnõu (631 SE) eesmärgiks on võrdsustada füüsilisest isikust ettevõtjate (FIE) olukord haigushüvitiste osas palgatöötajate olukorraga nüüd, kus haigekassa maksab haigushüvitist alates üheksandast haiguspäevast, neljandast kaheksanda päevani maksab palgatöötajatele haigushüvitist aga tööandja. Eelnõu näeb ette anda FIE-dele võimalus haiguse tõttu saamata jäänud ettevõtlustulu kompenseerimiseks arvata ettevõtlustulust maha eelmise aasta isikustatud sotsiaalmaksu alusel arvutatud summa. Juhtivkomisjoniks määrati rahanduskomisjon.
 
Valitsuse 18. novembril algatatud rahvusvahelise sanktsiooni seaduse eelnõuga (632 SE) luuakse rahvusvaheliste sanktsioonide rakendamiseks asjakohane ning praktikas tõhusalt toimiv regulatsioon, mille eesmärgiks on tagada rahvusvaheliste sanktsioonide viivitusteta ja korrektse rakendamise Eestis. Rahvusvahelisel tasandil kehtestatud sanktsioonide kohene ja õiguspärane rakendamine on eeldus Eestile rahvusvahelisest õigusest ja EL-i õigusest tulenevate kohustuste täitmiseks ning Eesti ja rahvusvahelise julgeoleku tagamiseks. Laiemalt aitab seadus kaasa üleilmse rahu ja julgeoleku säilitamisele, konfliktide ärahoidmisele, demokraatia, õigusriigi, inimõiguste ja rahvusvahelise õiguse toetamisele ja tugevdamisele ning muudele EL-i ühise välis- ja julgeolekupoliitika eesmärkidele. Juhtivkomisjoniks määrati õiguskomisjon.
 
Riigikogu pressitalitus
Tagasiside