Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu juhatuse otsusega võeti menetlusse Erakond Eestimaa Rohelised fraktsiooni 23. märtsil esitatud Riigikogu otsuse „Ettepaneku tegemine Vabariigi Valitsusele pensionireformiga seonduvate rahvatervist parandavate tegevuste käivitamiseks“ eelnõu (720 OE), mis näeb ette teha valitsusele ettepanek 2010. aasta oktoobrikuuks välja töötada ning Riigikogule kinnitamiseks esitada rahvastiku tervise arengukavast lähtuv tegevuskava ja vajalikud eelnõud, millega tagada pensionireformi jaoks tegevused oodatava eluea kasvatamiseks ning tervelt elatud aastate hulga suurendamiseks. Juhtivkomisjoniks määrati sotsiaalkomisjon. 

Valitsuse 24. märtsil algatatud riigilõivuseaduse eelnõu (721 SE) eesmärgiks on tagada Eesti valmisolek eurole üleminekuks. Riigilõivuseadus sätestab kõik Eestis võetavate riigilõivude määrad, mis on väljendatud kroonides. Selleks, et Eesti eurole üleminek sujuks takistusteta, peavad lõivustatud toiminguid tegevad asutused olema koheselt pärast eurole üleminekut valmis võtma lõivusid vastu juba eurodes. Selleks on riigilõivuseaduse uues eelnõus kõik lõivud arvestatud eurodeks. Juhtivkomisjoniks määrati rahanduskomisjon.
 
Erakond Eestimaa Rohelised fraktsiooni, Eesti Reformierakonna fraktsiooni ning Isamaa ja Res Publica Liidu fraktsiooni 25. märtsil algatatud plastkotiaktsiisi seaduse eelnõu (722 SE) kohaselt maksustatakse plastkott aktsiisiga, mis on kolm krooni ühiku kohta. Aktsiis kehtestatakse tarbijate valikute mõjutamiseks kasutamaks müügikohast kaupade kaasavõtmiseks keskkonnasõbralikumaid alternatiive, nt riidest korduvalt kasutatavaid kotte või varem soetatud plastkotte, samuti täiendavate rahaliste vahendite hankimiseks riigieelarvesse. Juhtivkomisjoniks määrati rahanduskomisjon.
 
Riigikogu pressitalitus
Tagasiside