Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu juhatus otsustas täna menetlusse võtta järgmised eelnõud:

*Erakond Eestimaa Roheliste fraktsiooni poolt 3. detsembril algatatud riikliku pensionikindlustuse seaduse § 4 muutmise seaduse eelnõu (396 SE).
Algatajate sõnul on riikliku pensionikindlustuse seaduse § 4 muutmise seaduse eelnõu eesmärgiks laiendada solidaarsuse põhimõtte realisatsiooni kõigile potentsiaalselt õigustatud subjektidele ning seeläbi õigusriigi põhimõtete teostamine.  Algataja peab diskrimineerivaks olukorda, kus pensionär jäetakse ilma riiklikust pensionist ühe tunnuse alusel, milleks on alalise elamiskoha omamine Eestis. Eeltoodust tulenevalt soovitakse käesoleva eelnõuga muuta riikliku pensionikindlustuse süsteemi selliselt, et pensionikindlustus laieneks kõigile neile isikutele, kes on Eestis pensionikindlustatud, sõltumata nende alalisest elukohast. 
Juhtivkomisjoniks määrati sotsiaalkomisjon.
 
*Eesti Keskerakonna fraktsiooni poolt 3. detsembril algatatud otsuse „Ettepaneku tegemine Vabariigi Valitsusele Vene Föderatsiooniga kahepoolse lepingu sõlmimiseks kohaliku piiriliikluse korra kujundamiseks“ eelnõu (397 OE).
Eesti ja Vene piirialade elanikele kehtinud nimekirjade alusel soodusviisade süsteem lõpeb 2009 aasta 19. jaanuaril, mil piiriületust hakkavad reguleerima teised seaduslikud aktid. Sellega seoses teeb Eesti Keskerakonna fraktsioon valitsusele ettepaneku rakendada Euroopa Nõukogu määrust (EÜ) nr 1931/2006 20. detsembrist 2006 ning sõlmida Vene Föderatsiooniga kahepoolne leping kohaliku piiriliikluse korra kujundamiseks. Algatajate sõnul annab nimetatud määrus Eesti Vabariigile võimaluse sõlmida Vene Föderatsiooniga kahepoolne leping kohaliku piiriliikluse korra kujundamiseks ning üleminekuks piiriületuslubade süsteemile. Juhtivkomisjoniks määrati väliskomisjon. Muudatusettepanekute esitamise tähtajaks on 18.detsember kell 18:00.
 
*Erakond Eestimaa Roheliste fraktsiooni poolt 4. detsembril algatatud liiklusseaduse §-de 4 ja 10 muutmise seaduse eelnõu (398 SE).
Algatajate sõnul tagavad liiklusseaduse muudatused jalgratturile võimaliku ohtlikkuse korral ka õiguse kasutada liiklemiseks kõnniteed nii, et see ei sea ohtu jalakäijaid. Seadus tagab jalgrattaga liiklemise ohutuse ning legaliseerib liiklemispraktika, kus jalgratturid kulgevad niikuinii pigem kõnniteedel kui sõidutee äärtes. Juhtivkomisjoniks määrati majanduskomisjon.
 
 
Riigikogu pressitalitus
Tagasiside