Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu juhatuse otsusega võeti menetlusse Riigikogu liikme Tõnis Paltsi 19. juunil algatatud looduskaitseseaduse muutmise seaduse eelnõu (453 SE), mille mõtteks on teatud suurusest alates tuulegeneraatorite paigaldamise keelamine Saaremaal, Hiiumaal, Vormsil, Muhul. Algataja põhjendab, et Lääne-Eesti saartel on kõige tähtsamaks jätkusuutlikuks majandusharuks turism, suvekodude teenindamise ja ehitamisega seotud tegevused, mille arengut mõjutab otseselt suurte tuulegeneraatorite paigaldamine. Juhtivkomisjoniks määrati keskkonnakomisjon. 

Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsiooni 19. juunil algatatud riigilõivuseaduse täiendamise seaduse eelnõuga (454 SE) soovitakse langetada sõiduauto haagise riigilõivu 121 eurolt 25 euroni, et lõpetada olukord, kus haagise registreerimistasu moodustab tervelt neljandiku tema maksumusest. Juhtivkomisjoniks määrati rahanduskomisjon. 

Riigikogu liikmete Lembit Kaljuvee, Rainer Vakra, Inara Luigase ja Kalle Laaneti 19. juunil algatatud jäätmeseaduse muutmise seaduse eelnõu (455 SE) näeb ette kehtiva seaduse kolme paragrahvi muutmise, et jäätmed jõuaksid kõige otsemat teed pidi ettenähtud sihtkohta. Sellega soovitakse kindlustada jäätmemajanduse korralduse optimaalsus. Juhtivkomisjoniks määrati keskkonnakomisjon. 

Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsiooni 19. juunil algatatud kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse ja kohaliku omavalitsuse üksuste liitude seaduse muutmise seaduse eelnõu (456 SE) eesmärk on panna kohalikele omavalitsustele ja omavalitsusüksuste liitudele kohustus ning anda rahalised vahendid tegelemaks ettevõtluskeskkonna arendamise ja töökohtade loomisega oma territooriumil. Juhtivkomisjoniks määrati maaelukomisjon. 

Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsiooni 20. juunil algatatud patsiendiseaduse eelnõu (457 SE) eesmärk on reguleerida patsiendi ja tervishoiutöötaja õigused ning kohustused. Eelnõu arvestab rahvusvahelistes dokumentides esitatud nõudeid, teiste riikide sellealaste seaduste tekste, samuti Eestis väljakujunenud praktikat tervishoiuteenuse osutamisel, kliinilise õppetöö ja teadusuuringute korraldamisel ning vaidluste ja kaebuste lahendamisel. Juhtivkomisjoniks määrati sotsiaalkomisjon. 

Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsiooni 20. juunil algatatud Kaitseliidu seaduse § 25 muutmise seaduse eelnõu (458 SE) näeb ette laiendada Kaitseliidu eriorganisatsioonide „Noored Kotkad“ ja „Kodutütred“ liikmeks astumise ja kuulumise õigust ka kodakondsuseta noortele vanuses 7-18, kes omavad pikaajalise elaniku elamisluba või alalist elamisõigust Eestis. Juhtivkomisjoniks määrati riigikaitsekomisjon. 

Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsiooni 20. juunil algatatud kodakondsuse seaduse § 29 muutmise seaduse eelnõu (459 SE) näeb ette võimaldada nendel isikutel, kes omavad lisaks Eesti kodakondsusele ka muu riigi kodakondsust, säilitada Eesti kodakondsus, kui muu riigi kodakondsusest loobumine on võimatu, ohtlik või ebamõistlikult keeruline. Eelnõuga soovitakse anda PPA-le antud küsimuses kaalutlusõigus.  Juhtivkomisjoniks määrati põhiseaduskomisjon. 

Riigikogu pressitalitus

Tagasiside