Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu juhatuse otsusega võeti menetlusse Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsiooni, Eesti Reformierakonna fraktsiooni ning Isamaa ja Res Publica Liidu fraktsiooni 22. novembril algatatud okupatsioonirežiimide poolt represseeritud isiku seaduse muutmise seaduse eelnõu (162 SE), mille eesmärgiks on kergendada represseeritutele mõeldud toetuse kättesaamist ning muuta 2500 kroonine terviseedendamistoetus toetuseks, mida makstakse kuludokumente esitamata. Toetuse summat ise ei suurendata. Eelnõu kaotaks ära tervise taastamiseks tehtud kulutuste üksiktõendamise nõude etapiliselt, tehes seda 1000 krooni osas 1. jaanuarist 2008 ning ülejäänud 1500 krooni osas 1. jaanuarist 2009. Juhtivkomisjoniks määrati põhiseaduskomisjon.

Valitsuse 22. novembril esitatud Riigikogu otsuse „Transpordi arengukava 2006 – 2013” raudteevaldkonna muutmine”” eelnõu (163 OE) näeb ette riigi rolli raudtee liiklusohutuse ning keskkonnakaitseliste meetmete väljatöötamisel ning reisrongiliikluse tagamisel. Investeeringute rahastamist nähti ette ainult ulatuslike riikliku tähtsusega projektide korral, mille puhul on olemas selgelt määratletud avalik huvi ja mis muudel tingimustel jääksid teostamata. Antud lähenemine kehtib ka pärast erastamislepingu lõpetamist. AS Eesti Raudtee peab olema kasumit tootev ettevõtja, mida toetatakse rahaliselt ainult projektide puhul, mis pole ettevõtja seisukohast majanduslikult otstarbekad. Eesti Raudtee äriplaanis 2007-2017 ette nähtud tegevused on kooskõlas kehtiva „Transpordi arengukavaga 2006-2013”. Äriplaan ei sisalda uusi eesmärke, mida tuleks arengukavas kajastada ja kajastab samal ajal kõiki arengukavas ette nähtud meetmeid. Juhtivkomisjoniks määrati majanduskomisjon.

Valitsuse 22. novembril algatatud päästeteenistuse seaduse eelnõuga (164 SE) reguleeritakse päästeteenistujate õiguslikku seisundit ning päästeala töökorraldust. Päästeasutused on ametiasutused avaliku teenistuse seaduse mõistes, kuna nad on riigi eelarvest finantseeritavad asutused, mille ülesanneteks on avaliku võimu teostamine. Seega on töötamine päästeasutuses avalik teenistus. Seaduse rakendamine võimaldab korrastada päästeteenistust, samuti annab päästeteenistuse seadus lisagarantii päästeteenistujatele, kes igapäevaselt riskivad oma tervise ja eluga kaasinimesi aidates, et riik kindlustab nende või nende pereliikmete sissetuleku ka peale seda kui päästeteenistujatega juhtub õnnetus. Juhtivkomisjoniks määrati õiguskomisjon.

Riigikogu pressitalitus

 

 

Tagasiside