Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu juhatus võttis täna menetlusse 5 eelnõu:

Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsiooni ning Riigikogu liikmete Karel Rüütli, Jaanus Marrandi ja Jaan Õunapuu 17. novembril algatatud õppetoetuste ja õppelaenu seaduse muutmise seaduse eelnõu (865 SE). Eelnõuga säilitatakse inimestele, kes õppisid ülikoolis või kõrgkoolis enne 01.07.2009 varem kehtinud õppelaenu hüvitamise tingimused ja kord. Juhtivkomisjoniks määrati kultuurikomisjon.
 
Keskkonnakomisjoni poolt 17. novembril algatatud jäätmeseaduse ja kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse muutmise seaduse eelnõu (866 SE). Seadusmuudatused tulenevad Euroopa Liidu Nõukogu direktiivist ning nende eesmärgiks on keelustada polüklooritud bifenüüle ja polüklooritud terfenüüle sisaldavate seadmete kasutamine alates 1. jaanuarist 2011. PCB-sid sisaldavate seadmete valdajad peavad seadmed kasutuselt kõrvaldama hiljemalt 31. detsembriks 2010. a. Juhtivkomisjoniks määrati keskkonnakomisjon.
 
Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsiooni 18. novembril algatatud looduskaitseseaduse, ehitusseaduse ja kinnisasja sundvõõrandamise seaduse muutmise seaduse eelnõu (867 SE). Juhtivkomisjoniks määrati keskkonnakomisjon.
 
Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsiooni ning Riigikogu liikmete Kalle Laaneti, Aivar Riisalu, Jüri Ratase ja Evelyn Sepa 18. novembril algatatud ühistranspordiseaduse § 24 täiendamise seaduse eelnõu (868 SE). Eelnõu väljatöötamise tingis vajadus viia reisija sõidupileti hinna kujundamine avalikul liiniveol Kuivastu–Virtsu, Rohuküla–Heltermaa ja Sõru–Triigi parvlaevaliinidel maanteepikenduse põhimõttele. Seaduse eesmärgiks on praami kasutamise korral reisija sõidukulu võrdsustamine kuludega, mis kuluvad sama maa läbimisele maanteel. Praamipiletitele kehtestatud kõrgemad hinnad võrreldes maanteetranspordiga diskrimineerivad saartel elavaid inimesi. Saartel elamine on meretee hinna tõttu inimestele kallim. Eelnõuga muudetakse Kuivastu–Virtsu, Rohuküla–Heltermaa ja Sõru–Triigi parvlaevaliinide reisijapileti hinnad samaks bussipiletite hindadega sama pika tee läbimisel. Juhtivkomisjoniks määrati majanduskomisjon.
 
Rahanduskomisjoni 18. novembril esitatud otsuse „Audiitori nimetamine Riigikontrolli 2010. aasta tegevuse kontrollimiseks” eelnõu (869 OE). Juhtivkomisjoniks määrati rahanduskomisjon. Eelnõuga teeb rahanduskomisjon ettepaneku nimetada 2010. aasta Riigikontrolli majandustegevust kontrollima KPMG Baltics ASi audiitor Indrek Alliksaar. Juhtivkomisjoniks määrati rahanduskomisjon.
 
 
Riigikogu pressitalitus
Tagasiside