Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu juhatuse otsusega võeti menetlusse valitsuse 28. mail algatatud õppetoetuste ja õppelaenu seaduse ning maksukorralduse seaduse muutmise seaduse eelnõu (236 SE), mille eesmärk on luua üliõpilastele riiklik õppetoetus, mis toetab majanduslikult ebasoodsamas olukorras üliõpilaste ligipääsu kõrgharidusele, nende edukaid õpinguid ja õppekava nominaalkestusega läbimist. Eelnõuga lisatakse õppetoetuste ja õppelaenu seadusesse vajaduspõhist õppetoetust käsitlevad sätted ning sellega seoses muudetakse maksukorralduse seadust. Juhtivkomisjoniks määrati kultuurikomisjon. 

Valitsuse 28. mail algatatud Euroopa Liidu toimimise lepingu muudatuse ratifitseerimise seaduse eelnõu (237 SE). Muudatuse eesmärk on näha Euroopa Liidu aluslepingutes sõnaselgelt ette, et liikmesriigid võivad luua alalise Euroopa Stabiilsusmehhanismi (ESM). Sellel eesmärgil lisatakse Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklisse 136 uus lõige, mille kohaselt võivad liikmesriigid, mille rahaühik on euro, luua stabiilsusmehhanismi, mis võetakse kasutusele, kui see on kogu euroala stabiilsuse tagamiseks hädavajalik. ESM luuakse euroala liikmesriikide vahel sõlmitava Euroopa stabiilsusmehhanismi asutamislepinguga. Juhtivkomisjoniks määrati põhiseaduskomisjon. 

Isamaa ja Res Publica Liidu fraktsiooni 28. mail esitatud Riigikogu otsuse „Riigikogu otsuse „Korruptsioonivastase seaduse kohaldamise erikomisjoni moodustamine“ muutmine“ eelnõu (238 OE) näeb ette nimetada erikomisjoni liikmeks Andrus Saare asemel Peeter Laurson ja asendusliikmeks Kaia Iva asemel Andres Jalak. Juhtivkomisjoniks määrati põhiseaduskomisjon. 

Riigikogu liikmete Deniss Boroditši, Rainer Vakra, Inara Luigase, Lembit Kaljuvee ja Kalle Laaneti 29. mail algatatud karistusseadustiku täiendamise seaduse eelnõuga (239 SE) kriminaliseeritakse erakonnale tehtavad anonüümsed ja varjatud või juriidiliste isikute annetuste vastuvõtmine. Juhtivkomisjoniks määrati põhiseaduskomisjon. 

Riigikogu pressitalitus

Tagasiside