Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu juhatuse otsusega võeti menetlusse kuus eelnõu. 

Põhiseaduskomisjoni 6. mail algatatud õiguskantsleri seaduse täiendamise seaduse eelnõuga (663 SE) nähakse ette õiguskantsleri selgesõnaline ülesanne teostada järelevalvet isikute põhiõiguste ja vabaduste järgimise üle täidesaatva riigivõimu asutuste poolt, varjatult isikuandmete ja nendega seonduva teabe kogumise, töötlemise, kasutamise ja järelevalve korralduse üle. Õiguskantsleri seaduse kehtiv redaktsioon ei sätesta sõnaselgelt õiguskantsleri järelevalve pädevust, jälitust ja julgeolekuteabe varjatud töötlemise, sealhulgas isikuandmete varjatud töötlemise üle. Eelnõus sätestatud järelevalve pädevust tuleb mõista kui õiguskantsleri ombudsmani järelevalve pädevuse täpsustust. Eelnõu tagab seaduse vastuvõtmisel teabe varjatud töötlemise üle teostatava järelevalve suurema õigusselguse, neutraalsuse ja professionaalsuse ning aitab sellega kaasa isikute põhiõiguste ja -vabaduste paremale tagamisele täitevvõimu tegevuses. Juhtivkomisjoniks määrati põhiseaduskomisjon. 

Keskkonnakomisjoni 5. mail esitatud Riigikogu otsuse “Sihtasutuse Keskkonnainvesteeringute Keskus nõukogu liikmete nimetamine” eelnõu (660 OE) näeb ette nimetada nõukogu liikmeteks Kalev Kotkas, Rein Randver ja Tõnis Kõiv. Juhtivkomisjoniks määrati keskkonnakomisjon. 

Valitsuse 5. mail algatatud jäätmeseaduse muutmise seaduse eelnõu (661 SE) kohaselt viiakse jäätmeseadusesse tootjavastutuse reguleerimisalas olevate elektri- ja elektroonikaseadmete ja nendest tekkinud jäätmetega (elektroonikaromudega) seonduv regulatsioon. Eelnõuga muudetakse elektroonikaromudega seonduvaid mõisteid, täpsustatakse kasutatud elektri- ja elektroonikaseadmete ekspordi tingimusi ning elektroonikaromude korduskasutusse suunamist. Muudatused on eelkõige täpsustavat või regulatsiooni korrastavat laadi ning ei muuda oma olemuselt jäätmete käitlemisega seotud põhimõtteid. Juhtivkomisjoniks määrati keskkonnakomisjon. 

Väliskomisjoni 6. mail esitatud Riigikogu otsuse “Riigikogu otsuse “Põhja-Atlandi Lepingu Organisatsiooni Parlamentaarse Assamblee Eesti delegatsiooni moodustamine” muutmine” eelnõu (662 OE) näeb ette nimetada delegatsiooni juhiks Marianne Mikko. Juhtivkomisjoniks määrati väliskomisjon. 

Isamaa ja Res Publica Liidu fraktsiooni esitatud Riigikogu otsuse “Sisekaitseakadeemia viimine Ida-Virumaale” eelnõuga (664 OE) tehakse valitsusele ettepanek määrata sisekaitseakadeemia uueks asukohaks Ida-Virumaa ja rajada sinna käimasoleva Euroopa Liidu eelarveperioodi jooksul uus sisekaitseakadeemia õppehoone. Juhtivkomisjoniks määrati kultuurikomisjon. 

Väliskomisjoni 6. mail esitatud Riigikogu otsuse “Riigikogu otsuse “Euroopa Nõukogu Parlamentaarse Assamblee Eesti delegatsiooni moodustamine” muutmine” eelnõu (665 OE) näeb ette nimetada delegatsiooni asendusliige Indrek Saar delegatsiooni juhiks ning senine delegatsiooni liige ja juht Liisa-Ly Pakosta asendusliikmeks. Juhtivkomisjoniks määrati väliskomisjon. 

Riigikogu pressiteenistus

Tagasiside