Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu juhatuse otsusega võeti menetlusse valitsuse 15. septembril algatatud kemikaaliseaduse, saastuse kompleksse vältimise ja kontrollimise seaduse, päästeseaduse ning riigilõivuseaduse muutmise seaduse eelnõu (817 SE), mis korrastab ohtlike ettevõtete ja suurõnnetuse ohuga ettevõtete tegevusõigusega seonduvat regulatsiooni. Nimetatud ettevõtete tegevust reguleerib kemikaaliseadus. Nende muudatustega kaasnevalt on vaja menetluslikes küsimustes muuta ka seonduvaid seadusi – saastuse kompleksse vältimise ja kontrollimise seadust ning riigilõivuseadust. Tulenevalt asutustevahelise infovahetuse parandamise vajadusest ja seoses asutuste pädevuste mõningase muutumisega, on vaja muuta ka 1. septembril 2010 jõustunud päästeseadust. Eelnõu väljatöötamisel on arvestatud Euroopa Liidu ohtlike ainetega seotud suurõnnetuse ohu ohjeldamise kohta käiva direktiivi nõuetega. Juhtivkomisjoniks määrati majanduskomisjon. 

Riigikogu pressitalitus
Tagasiside