Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu juhatuse otsusega võeti menetlusse 2 uut eelnõu.

Vabariigi Valitsuse poolt 7. aprillil algatatud noorsootöö seaduse ja huvikooli seaduse muutmise seaduse eelnõu (232 SE) eesmärk on laste ja noorte huvitegevuses osalemise võimaluste ja huvihariduse toetamine. Eelnõu kohaselt määratakse igal aastal riigieelarvest toetus valla- ja linnaeelarvetele huviharidust ja huvitegevust pakkuvate institutsioonide kulude osaliseks katmiseks. Eelnõu annab lapsevanemale õiguse esitada omavalitsusele taotlus oma lapse huvitegevuse hüvitamiseks. Eesti rahvastikuregistri andmetel on hetkel 6–19 aastaseid lapsi 212 000. Umbes 50% neist on hõivatud huvitegevuses. Nn ringiraha süsteemi eesmärk on saavutada vähemalt 75% laste ja noorte hõivatus.

Vabariigi Valitsuse poolt 7. aprillil algatatud Austria Vabariigi, Belgia Kuningriigi, Hispaania Kuningriigi, Luksemburgi Suurhertsogiriigi, Madalmaade Kuningriigi, Prantsuse Vabariigi ja Saksamaa Liitvabariigi vahelise eelkõige terrorismi-, piiriülese kuritegevuse ja ebaseadusliku rände vastases võitluses piiriülese koostöö tõhustamise lepinguga ühinemise seaduse eelnõuga (233 SE) ratifitseeritava lepingu eesmärk on luua selle osalistele võimalus senisest kiiremaks andmevahetuseks kuritegude ennetamisel, tõkestamisel ja uurimisel. Muuhulgas käsitleb leping DNA riiklike registrite loomist ja andmevahetust. Eestis on riiklik DNA-register asutatud Vabariigi Valitsuse 14. detsembri 2006 määrusega. Registri volitatud töötleja on Eesti Kohtuekspertiisi Instituut. Eelnõu algataja kinnitusel on Eesti on põhimõtteliselt valmis riikidevahelise DNA andmevahetuse laiendamiseks. Automatiseeritud andmevahetus ei tähenda algataja väitel ilmtingimata sidusjuurdepääsu loomist riiklikule DNA-registrile, vaid võimalik on lahendus, et krüpteeritud andmed saadetakse kontaktpunktile, seal andmed dekrüpteeritakse ja tehakse otsingud.

Riigikogu pressitalitus

 

Tagasiside