Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu juhatuse otsusega võeti menetlusse Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsiooni 8. juunil algatatud tulumaksuseaduse ja sotsiaalmaksuseaduse § 3 muutmise seaduse eelnõu (67 SE), mis näeb ette anda FIE-dele võimalus arvata ettevõtlustulust maha haiguse tõttu saamata jäänud ettevõtlustulu kompenseerimiseks eelmise aasta isikustatud sotsiaalmaksu alusel arvutatud summa. Juhtivkomisjoniks määrati rahanduskomisjon. 

Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsiooni 9. juunil algatatud kodakondsuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (68 SE). Kehtiva kodakondsuse seaduse alusel on Eestis püsivalt elavatel kodakondsusetutel vanematel võimalus taotleda oma alla 15-aastasele alaealisele, kes on sündinud Eestis pärast 1992. aasta 26. veebruari, Eesti kodakondsust naturalisatsiooni korras. Käesoleva muudatusega saavad eelpool nimetatud kodakondsuseta alaealised Eesti kodakondsuse naturalisatsiooni korras vanemate taotluseta. Vanematele jäetakse õigus poole aasta jooksul lapse sünnihetkest või käesoleva muudatuse jõustumise hetkest taotluse alusel Eesti kodakondsusest keelduda. Juhtivkomisjoniks määrati põhiseaduskomisjon.
 
Eesti Keskerakonna fraktsiooni 9. juunil algatatud käibemaksuseaduse § 15 muutmise seaduse eelnõu (69 SE) näeb ette vähendada toasooja käibemaksumäära seniselt 20 protsendilt 9 protsendile füüsilistele isikutele, elamu- ja korteriühistutele, kirikutele ja kogudustele ning riigi- ja kohalikest eelarvetest finantseeritavatele asutustele ja organisatsioonidele. Juhtivkomisjoniks määrati rahanduskomisjon.
 
Eesti Keskerakonna fraktsiooni 9. juunil algatatud sotsiaalmaksuseaduse muutmise seaduse eelnõu (70 SE) eesmärk on töö kaotanud puudega inimese või noore võimalikult kiire tööle rakendamise soodustamine. Lahenduseks pakutakse, et kui nad on olnud töötuna arvel kuus kuud, siis võiks rakendada sotsiaalmaksuvabastust aasta jooksul, kui tööandja on nad tööle võtnud. Juhtivkomisjoniks määrati rahanduskomisjon.
 
Riigikogu liikmete Eiki Nestori ja Kalev Kotkase 9. juunil algatatud avaliku teenistuse seaduse § 108 muutmise seaduse eelnõu (71 SE) eesmärk on harmoniseerida teenistussuhte peatumise aluseid ning nendega kaasnevaid sotsiaalseid garantiisid avalikus teenistuses. Juhtivkomisjoniks määrati põhiseaduskomisjon.
 
Riigikogu pressitalitus
 
Tagasiside