Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu juhatuse otsusega võeti menetlusse  Riigikogu liikme Igor Gräzini 9. aprillil algatatud merealapiiride seaduse eelnõu (3 SE), mille eesmärgiks on viia territoriaalmere lähtejoon ja sellest tulenevad merealapiirid vastavusse reaalse situatsiooniga ning viia Eesti territoriaalmere piir Soome lahel kuni 12 meremiilini. Juhtivkomisjoniks määrati põhiseaduskomisjon.

Eesti Keskerakonna fraktsiooni 11. aprillil algatatud alkoholiseaduse muutmise seaduse eelnõu (4 SE) näeb ette keelata alkohoolse joogi jaemüük või muul eesmärgil tarbijale üleandmine, sealhulgas üleandmine kohaleveoteenuse osutamisel, ajavahemikul kella 23.00-st kuni 08.00-ni. Seda keeldu ei kohaldata seaduse § 40 lõike 1 punktides 2-6 ja 8-10 sätestatud kohtades toimuva jaemüügi suhtes, kui jaemüüki teostatakse kohapeal tarbimiseks. Juhtivkomisjoniks määrati majanduskomisjon.

Riigikogu pressitalitus 

Tagasiside