Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu juhatuse otsusega võeti menetlusse valitsuse 11. oktoobril algatatud meediateenuste seaduse eelnõu (827 SE), mis loob soodsamad tingimused teleringhäälingu ja tellitavate audiovisuaalmeedia teenuste arenguks. See toob kaasa uued meediateenused, mis suurendavad teenuste kasutajate valikuvõimalusi. Muudatused loovad suurema selguse meediateenuste osutajatele, nt muutuvad täpsemaks alaealiste kaitse reegleid. Eelnõu muudab paindlikumaks reklaaminõuded teleringhäälingus ja kaotab mitmed kehtivad ebaotstarbekad normid. Samas säilib tarbijate kaitse, et tunnis ei tohi reklaami olla üle 12 minuti. Eelnõu loob õiguslikud alused tellitavate audiovisuaalmeedia teenuste osutajate tegevuseks ja kehtestab nende registreerimise korra. Meediateenuste sektori õigusruumi uuendamine annab suurema selguse ka tulevastele tegevuslubade taotlejatele ning lihtsustab ka uute audiovisuaalmeedia teenuste pakkujate turuletulekut. Eelnõu ühtlustab samuti Eesti audiovisuaalmeedia teenuste regulatsiooni Euroopa Liidus kehtiva korraga. Juhtivkomisjoniks määrati kultuurikomisjon. 

Riigikogu pressitalitus
Tagasiside