Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu juhatuse otsusel võeti menetlusse maaelukomisjoni 20. oktoobril algatatud riigivaraseaduse § 66 täiendamise seaduse eelnõu (840 SE), mis näeb ette anda maa ajutise kasutamise lepingu alusel maad harinud põllumajandustootjale võimalus saada nimetatud haritava maa omanikuks, mida ta on senini õiguslikul alusel kasutanud ja parendanud. Seda juhul, kui ta oli enne maa võõrandamist viimane selle maa õiguslikul alusel kasutaja. Eelnõu näeb ette vältida praktikas esinenud juhtumeid, kus avalikul enampakkumisel põllumajandusmaa omandanud isik selle senisele maakasutajale rendile annab. Juhtivkomisjoniks määrati maaelukomisjon.

Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsiooni 21. oktoobril algatatud tulumaksuseaduse ja sotsiaalmaksuseaduse § 3 muutmise seaduse eelnõu (841 SE) eesmärgiks on võrdsustada füüsilisest isikust ettevõtjate (FIE) õigused haigushüvitiste osas palgatöötajate õigustega, kus haigekassa maksab haigushüvitist alates üheksandast haiguspäevast ning neljandast kaheksanda päevani maksab palgatöötajatele haigushüvitist tööandja. Eelnõu näeb ette anda FIEdele võimalus haiguse tõttu saamata jäänud ettevõtlustulu kompenseerimiseks arvata ettevõtlustulust maha eelmise aasta isikustatud sotsiaalmaksu alusel arvutatud summa. Juhtivkomisjoniks määrati rahanduskomisjon.
 
Kultuurikomisjoni 21. oktoobril algatatud kutseseaduse muutmise seaduse eelnõu (842 SE) pikendab üleminekuaega 5-astmeliselt kvalifikatsioonitasemete süsteemilt 8-astmelisele kvalifikatsiooniraamistikule kuni 1. jaanuarini 2014. Eelnõuga soovitakse kõrvaldada oht halvata kutsesüsteemi toimimine, kui 1. jaanuarist 2011 kaotaksid tegutsemisõiguse 90% kutseandjatest või kui aastal 2011 kaotab kehtivuse mitusada kutsestandardit. Eelnõuga kõrvaldatakse ka ebaselgus riiklikult tunnustatud õppekava määratlemisel. Kutseandja õigused võimaldatakse anda nendele õppeasutusele, milles on riiklikult tunnustatud õppekavad. Juhtivkomisjoniks määrati kultuurikomisjon.
 
Riigikogu pressitalitus
 
Tagasiside