Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu juhatuse otsusega võeti menetlusse Eesti Keskerakonna fraktsiooni 16. detsembril algatatud karistusseadustiku ja kriminaalmenetluse seadustiku muutmise seaduse eelnõu (647 SE), mille eesmärk on muuta lihtsamaks ajutise lähenemiskeelu ja kohtuotsusega määratava lähenemiskeelu tingimuste täitmise kontrollimist, kasutades selleks elektroonilist valvet. Samuti diferentseerida karistusi ajutise lähenemiskeelu ja kohtuotsusega määratava lähenemiskeelu tingimuste rikkumise eest. Juhtivkomisjoniks määrati õiguskomisjon. 

Eesti Keskerakonna fraktsiooni 16. detsembril algatatud õppetoetuste ja õppelaenu seaduse muutmise seaduse eelnõuga (648 SE) soovitakse muuta senine seaduses sätestatud täiendav toetus vajaduspõhiseks sõidusoodustuseks, mille maksmine ei sõltu enam õpilase või üliõpilase sissekirjutusest. See võimaldab üliõpilasel end soovi korral sisse kirjutada ülikoolilinna, et tal oleks õigus saada seal pakutavaid soodustusi ja toetusi. Seaduse muudatuse järgi kompenseeritakse õpilasele või üliõpilasele püsivasse või alalisse elukohta sõitmiseks ühistransporditeenusele tehtud väljaminekud kuludokumentide alusel. Juhtivkomisjoniks määrati kultuurikomisjon.
 
Põhiseaduskomisjon 16. detsembril algatatud kohtute seaduse eelnõu (649 SE) sätestab kohtukorralduse, kohtuhalduse ja kohtuteenistuse õiguslikud alused. Esimese ja teise astme kohtute haldamise lahutamine täitevvõimust loob eeldused tervikliku sõltumatu ja efektiivse kohtusüsteemi senisest tõhusamaks väljaarendamiseks. Eelnõus sisalduv senisest selgem vastutus (sh personaalne ja ka Riigikohtu esimehe n–ö poliitiline vastutus presidendi ja parlamendi ees) ning ulatuslik järelevalve peaksid aitama tõsta õigusemõistmise kvaliteeti ja efektiivsust. Kohtusüsteemi ühtne ülesehitus ja toimimine võimaldab olemasolevaid ressursse otstarbekamalt kasutada ning suurendada õigusemõistmise kättesaadavust ja läbipaistvust. Pikemas perspektiivis võib ümberkorralduste tagajärjel oodata eelarvevahendite kokkuhoidu, kuigi see saab avalduda alles pärast süsteemi täielikku rakendumist. Juhtivkomisjoniks määrati põhiseaduskomisjon.
 
Riigikogu liikmete Mark Soosaare, Imre Sooääre, Tarmo Männi, Kalev Kotkase, Aleksei Lotmani, Tarmo Kõutsi ja Kalle Laaneti 17. detsembril algatatud püsiasustusega väikesaarte seaduse § 2 muutmise seaduse eelnõuga (650 SE) soovitakse täiendada seadust ja lisada  nimistusse Pakri saared. Juhtivkomisjoniks määrati põhiseaduskomisjon.
 
Riigikogu pressitalitus
Tagasiside