Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu juhatuse otsusega võeti menetlusse valitsuse 6. aprillil algatatud Eesti Vabariigi haridusseaduse muutmise seaduse eelnõu (460 SE), mille eesmärk on lahendada praktikas üleskerkinud probleem, mis seisneb puudulikus põhikoolide, gümnaasiumite, koolitusluba omavate eraõppeasutuste, kutseõppeasutuste lõpetamist tõendavate dokumentide plankide ja medalite tellimist, väljaandmist, tagastamist ning aruandlust korraldava haridus- ja teadusministri määruse volitusnormis. Eelnõu kohaselt volitatakse haridus- ja teadusministrit reguleerima haridust tõendavate plankide ja medalite tellimist, väljaandmist, tagastamist ning aruandlust. Juhtivkomisjoniks määrati kultuurikomisjon. 

Valitsuse 6. aprillil algatatud investeerimisfondide seaduse, kindlustustegevuse seaduse, krediidiasutuste seaduse, väärtpaberituru seaduse ja Eesti väärtpaberite keskregistri seaduse muutmise seaduse eelnõu (461 SE) eesmärgiks on tagada avatud, läbipaistev, konkurentsi tagav ja majanduslikult tõhus regulatsioon Euroopa Liidu tasandil, mis soodustab finantssektori institutsioonide ühinemisi ja ülevõtmisi ning efektiivse järelevalve teostamist nende protsesside üle. Juhtivkomisjoniks määrati rahanduskomisjon. 

Valitsuse 6. aprillil algatatud kohtutäituri seaduse eelnõu (462 SE) eesmärk on tõsta täituriameti ja haldurikutse jätkusuutlikku taset ning täite- ja pankrotimenetluse tõhusust. Eelnõuga asendatakse kohtutäituri kandidaaditeenistus ja kohtutäituri asendaja amet kohtutäituri abi reguleeritud ametiga. Täiturite ja haldurite ühisele kutseühendusele pannakse vastutus täiturite ja haldurite täiendusõppe ning järelekasvu ettevalmistuse eest, ametialaste infosüsteemide arendamise eest ning kutseeetika järelevalve alal. Kohtuvaidluste riski vähendamiseks laiendatakse täitedokumentide loetelu. Täite- ja pankrotimenetluses vara enampakkumise sätteid muudetakse, et suurendada müügi tulemuslikkust. Täpsustatakse õiguspraktikas segadust tekitanud aegumissätteid. Juhtivkomisjoniks määrati õiguskomisjon. 

Eesti Keskerakonna fraktsiooni 6. aprillil algatatud riigi eraõiguslikes juriidilistes isikutes osalemise seaduse § 25 muutmise seaduse eelnõu (463 SE) näeb ette kehtestada riigi osalusega äriühingule juhatuse liikmete tasustamise piirmääraks 90 000 krooni kuus. Juhtivkomisjoniks määrati majanduskomisjon. 

Riigikogu pressitalitus
 
 

Tagasiside