Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu juhatuse otsusega võeti menetlusse Erakond Eestimaa Rohelised fraktsiooni 26. jaanuaril algatatud konkurentsiseaduse ja karistusseadustiku muutmise seaduse eelnõu (925 SE), mis annab konkurentsiametile siiani puudunud pädevuse olukorra lahendamiseks lubamatu koondumise korral. Eelnõu korrastab õigusselguse eesmärgil koondumistega seonduvate süütegude koosseise sanktsioone muutmata. Eelnõu ühtlustab ka konkurentsiseaduse regulatsiooni Euroopa Liidu õigusega. Eelnõu muudab võimalikuks nende koondumiste tühistamise ja koondumisele eelnenud olukorra taastamise, mille puhul Euroopa Komisjon on vastava koondumise menetluse andnud üle konkurentsiametile. Juhtivkomisjoniks määrati majanduskomisjon. 

Erakond Eestimaa Rohelised fraktsiooni 27. jaanuaril algatatud kliima- ja energiaagentuuri seaduse eelnõu (926 SE) sätestab agentuuri eesmärgid, ülesanded, pädevuse, õigusliku seisundi ning tegevuse alused ja organid. Agentuur tegutseb käesoleval ajal kliima- ja energiavaldkonna kompetentsikeskusena, edendades energiasäästlike lahenduste kasutuselevõttu läbi näidisprojektide, analüüside, õppeprogrammide ja toetuste andmise. Eelnõu näeb ette moodustada agentuur iseseisva avalik-õigusliku juriidilise isikuna. Juhtivkomisjoniks määrati majanduskomisjon
 
Riigikogu pressitalitus
 
 
Tagasiside