Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu juhatuse otsusega võeti menetlusse valitsuse 5. märtsil algatatud Kaitseliidu seaduse eelnõu (190 SE), mille eesmärk on sätestada organisatsiooni olemus ja roll Eesti riigi kaitsmisel. Eelnõus sätestatakse ülesanded, ülesehituse põhielemendid ning juhtimise ja tegevuse alused. Kaitseliidu dualistlik olemus, mis seisneb vabatahtlikul liikmeskonnal põhineva  kodanikuühenduse ja sõjaväeliselt korraldatud riigikaitseorganisatsiooni sümboosis. Riik on delegeerinud osa avaliku võimu teostamist kaitseliidule, millest tulenevalt lähtub kaitseliit avaliku halduse ülesannete täitmisel haldusmenetluse seaduses sätestatust. Juhtivkomisjoniks määrati riigikaitsekomisjon.

Valitsuse 5. märtsil algatatud karistusseadustiku muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (191 SE) täiendab karistusõigustikku regulatsiooniga, mille kohaselt võimaldatakse süüdistaval või süüdimõistetud välisriigi kodanikul sõlmida kokkulepe Eestist lahkumiseks. Nimetatud kokkuleppe sõlmimisel võib kohus jätta süüdimõistetud välisriigi kodaniku suhtes tähtajalise vangistuse tingimisi täielikult või osaliselt kohaldamata või vabastada ta enne vangistuse tähtaja lõppemist, kui välisriigi kodanik lahkub Eestist kokkuleppes sätestatud tingimustel ja korras ning ei pöördu tagasi tema suhtes kehtestatud sissesõidukeelu kehtivusaja jooksul. Juhtivkomisjoniks määrati õiguskomisjon. 

Riigikogu pressitalitus 

 

 

 

Tagasiside