Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu juhatus otsustas täna menetlusse võtta 4 eelnõu.

1) Valitsuse poolt 14. novembril algatatud Euroopa Liidu Nõukogu „Konventsioon keskse tollivormistuse kohta seoses traditsiooniliste omavahendite ELi eelarve kasutusse andmisel endale jäetavate siseriiklike sissenõudmiskulude määramisega“ ratifitseerimise seaduse eelnõu (131 SE). Konventsioon puudutab tollimaksu kogumiskulude jagamist ELi liikmesriikide vahel ning sellega seoses raha riigieelarvesse laekumist ja riigieelarvest maksete tegemist teisele ELi liikmesriigile. Kui ELi liikmesriik kogub tollimaksu, siis 75% sellest kantakse Euroopa Ühendusele ja 25% jääb maksu kogunud riigile (kogumiskulude katmiseks). Keskse tollivormistuse kasutusele võtmise korral jagatakse kogumiskulude katmiseks ettenähtud osa (25%) kahe liikmesriigi vahel võrdselt, kui tollideklaratsioon esitatakse ühes ja kaup esitatakse teises liikmesriigis. Keskne tollivormistus hõlbustab rahvusvahelisi vedusid, võimaldades tollideklaratsiooni esitada, aktsepteerida ja viia läbi riskianalüüsi enne kauba saabumist ning hoida deklaratsiooni esitamise koht lahus kauba füüsilisest asukohast. Nii saab ettevõtja vormistada dokumente oma registreeritud asukohas ja kaup võib liikuda otse sihtkohta, kus tehakse vajalik kontroll. Juhtivkomisjoniks määrati majanduskomisjon.
 
2) Valitsuse poolt 14. novembril algatatud Rahvusvahelise Valuutafondi liikmeks olekuga seotud õigusaktide muutmise seaduse eelnõu (132 SE). Eelnõu eesmärk on anda Eesti Vabariigi IMFi (Rahvusvaheline Valuutafond) liikmeks olekuga võetud varalised kohustused üle Eesti Pangale. Samuti soovitakse eelnõuga täpsustada Eesti Panga õigusi ja kohustusi Eesti Vabariigi esindamisel IMFis. Juhtivkomisjoniks määrati rahanduskomisjon.
 
3) Valitsuse poolt 14. novembril esitatud Riigikogu otsuse „Nõusoleku andmine Eesti Vabariigi kvoodi suurendamiseks Rahvusvahelises Valuutafondis“ eelnõu (133 OE). Otsuse eelnõu eesmärk on anda nõusolek Eesti kvoodi suurendamise sissemaksmiseks ja volitada Eesti Panka osaluse suurendamiseks vajalikke toiminguid tegema. Rahvusvahelise Valuutafondi (IMF) aktsionäride nõukogu võttis 2008. a vastu resolutsiooni, mis hõlmas ettepanekut IMFi põhikirja ning kvoodivalemi muutmiseks ning alaesindatud liikmesriikidel, sh Eestil, kvootide tõstmiseks ja hääleõiguse ümberjagamiseks. Riigikogu poolt heaks kiidetud IMFi põhikirja muudatuste üheks eesmärgiks oli tõhustada IMFi liikmesriikide hääletamist ja osalemist nn kvoodi- ja hääleõigusreform, et tagada dünaamiliselt arenenud majandusega riikide, sh Eesti, parem esindatus ja tugevam hääleõigus. Selleks muudeti IMFi põhikirjas liikmesriigi häälte koguarvu arvutamise süsteemi ning tehti alaesindatud liikmesriikidele, ka Eestile, ettepanek kvootide suurendamiseks. Kvooti ei saa muuta ilma liikmesriigi nõusolekuta ja see tuleb siseriiklikult eraldi otsustada. Juhtivkomisjoniks määrati rahanduskomisjon.
 
4) Riigikogu rahanduskomisjoni poolt 14. novembril algatatud käibemaksuseaduse § 5 muutmise seaduse eelnõu (134 SE). Eelnõu algatamine lähtub soovist säilitada käibemaksutagastusega müügil (tax free) ajutiselt (1.01.2010-31.12.2011) kehtiv vähendatud käibemaksutagastuse piirmäär. Piirmäära vähendamise ettepaneku on teinud Eesti Kaupmeeste Liit, Eesti Hotellide ja Restoranide Liit ning Eesti Turismifirmade Liit. Ettepanekut toetab majandus- ja kommunikatsiooniministeerium, kelle hinnangul on 2010. a jaanuaris kaheks aastaks 38,5 euroni vähendatud tax free piirmäär avaldanud positiivset mõju turismisektorile. Eelnõu kohaselt muudetakse piirmäär võrreldavaks naaberriikides kehtivaga ja kehtestatakse tax free müügi piirmääraks 38 eurot. Muudatus avaldab soodsat mõju turismi kasvule, mis omakorda suurendab eelarvelisi laekumisi. Juhtivkomisjoniks määrati rahanduskomisjon.
 
 
Riigikogu pressitalitus
 
Tagasiside