Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu juhatuse otsusega võeti menetlusse valitsuse 25. oktoobril algatatud metsaseaduse muutmise seaduse eelnõu (843 SE). 1. jaanuaril 2009 jõustunud metsaseaduse muudatuste rakendamisel on ilmnenud pisivead, mida algatatud eelnõuga püütakse parandada. On tekkinud vajadus muuta riigimetsade majandamine paindlikumaks, läbipaistvamaks ning luua eeldused digitaalse veoselehe kasutuselevõtuks. Kaotatakse veoselehe kohustusliku vormi nõue ja antakse võimalus digitaalse veoselehe koostamiseks, kuna ühtsete vorminõuete  järgimine samal ajal digitaalsel ja paberil veoselehel ei ole reaalselt teostatav. Teine olulisem muudatus puudutab riigimetsas uuendusraiete kavandamise sätted. Juhtivkomisjoniks määrati keskkonnakomisjon.

Menetlusse võeti valitsuse 25. oktoobril algatatud isikut tõendavate dokumentide seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (844 SE). Seaduseelnõu eesmärgiks on sätestada Eesti õiguses Euroopa Liidu ühtse vormiga elamisloakaardi kasutusele võtmine kolmanda riigi kodanike jaoks. Elamisloakaardi kui eraldiseisva dokumendi rakendamine on Eestile kohustuslik. Eelnõu kohaselt muudetakse lisaks isikut tõendavate dokumentide seadusele Euroopa Liidu kodaniku seadust, riigipiiri seadust, välismaalasele rahvusvahelise kaitse andmise seadust, välismaalaste seadust, riigilõivuseadust, konsulaarseadust, rahvastikuregistri seadust, karistusseadustikku ja vangistusseadust. Juhtivkomisjoniks määrati põhiseaduskomisjon.
Menetlusse võeti Eesti Keskerakonna fraktsiooni 25. oktoobril algatatud tööturuteenuste ja –toetuste seaduse muutmise seaduse eelnõu (845 SE). Eelnõu eesmärk on pikendada töötutoetuse maksmise perioodi, tagades töö kaotanud inimestele sissetulek pikema aja vältel, mis ühtlasi motiveerib neid pikemalt erinevaid Töötukassa teenuseid kasutama. Eelnõu kohaselt soovitakse töötutoetuse maksmise perioodi pikendada 540 päevani 270 päeva asemel. Juhtivkomisjoniks määrati sotsiaalkomisjon.
 
 
Riigikogu pressitalitus
 
Tagasiside