Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu juhatuse otsusega võeti menetlusse rahanduskomisjoni 5. mail algatatud tarbijakaitseseaduse muutmise seaduse eelnõu (754 SE). Seletuskirjas märgitakse, et käesoleval hetkel teevad ettevõtjad ettevalmistusi euro kasutusele võtuks ning on koondanud oma ressursid raamatupidamise ja kassasüsteemide muutmiseks ning mõnedel juhtudel ka asendamiseks uutega. Samuti peavad ettevõtjad valmistuma hinnasiltide ja muu klientidele suunatud informatsiooni muutmiseks. Sarnased muudatused peavad Tallinnas tegutsevad ettevõtjad tegema ka Tallinna müügimaksu kehtima hakkamisel alates 1. juunist 2010. Kahel erineval ajal sellise muudatuse tegemine kassa ja raamatupidamisesüsteemides on ettevõtjatele kurnav. Eelnõu eesmärgiks on vähendada kirjeldatud topelt ressursikulu läbi selle, et pehmendada tarbijakaitseseadusest tulenevaid hinna avaldamise nõudeid. Eelnõu annab ettevõtjale õiguse 1. juunist kuni 31. detsembrini 2010 näidata kauba juurde välja pandud hinda või teenuste hinnakirjas väljendatud hinda tasumisele kuuluvast lõpphinnast kuni 1 % madalamana. Juhtivkomisjoniks määrati rahanduskomisjon.

Valitsuse 6. mail algatatud halduskohtumenetluse seadustiku eelnõu (755 SE) põhineb enamjaolt kehtival halduskohtumenetluse seadustikul ning sellega paralleelselt rakendataval tsiviilkohtumenetluse seadustikul. Uus seadustik ei sisalda enam üldviidet tsiviilkohtumenetluse seadustikule, mis on seni põhjustanud mitmeid vaidlusi seaduse kohaldatavuse osas. Halduskohtulik õiguskaitse on muudetud efektiivsemaks, kaotades tarbetud vormi- ja sisunõuded kaebuse esitamisele ning lihtsustades kaebuse muutmist ja üleminekut ühelt kaebuse liigilt teisele. Esialgset õiguskaitset võimaldab eelnõu taotleda juba vaidemenetluse ajal ning laiendatud on kohtu volitusi esialgse õiguskaitse kohaldamisel, nähes ette võimaluse teha ettekirjutusi ka vahetult haldusakti adressaadile. Senisest enam soodustatakse asjade lahendamist kokkuleppel: asutakse juurutama spetsiaalset lepitusmenetlust kompromissi saavutamiseks ning ette on nähtud vastustaja poolt kaebuse õigeksvõtmise võimalus. Eelnõu annab märkimisväärse panuse kohtumenetluse kiirendamiseks haldusasjades. Juhtivkomisjoniks määrati õiguskomisjon. 

Valitsuse 6. mail algatatud kunstiteoste tellimise seaduse eelnõu (756 SE) näeb ette riikliku sihtfinantseerimise kunstiteoste tellimiseks. Kehtestatakse õigusnormid, mis sätestavad, kuidas ja mil viisil avalik võim kunsti tellib. Juhtivkomisjoniks määrati kultuurikomisjon.
 
Riigikogu pressitalitus
 
Tagasiside