Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu juhatus võttis täna menetlusse valitsuse poolt 26. juulil algatatud Euroopa stabiilsusmehhanismi asutamislepingu ratifitseerimise ja rakendamise seaduse eelnõu (254 SE). Euroopa stabiilsusmehhanismi asutamisleping kirjutati alla 2012. aasta 2. veebruaril Brüsselis. Nimetatud eelnõu puudutab riigile võetavate rahaliste kohustuste riigisisest täitmist. Eelnõu kohaselt nõustub Eesti osalusega Euroopa stabiilsusmehhanismis 13 020 aktsia ulatuses nimiväärtuses 1, 302 miljardit eurot, millest 148,8 miljonit eurot makstakse sissemakstava kapitalina viie aasta jooksul pärast lepingu jõustumist ja 1, 11532 miljardit eurot sissenõutava kapitalina lepingukohase sissenõude saamisel. ESM-ile tasutavad summad kajastatakse riigieelarves. Eelnõu kohaselt annab valitsus üks kord aastas Riigikogule kirjaliku ülevaate ESM-i antud stabiilsustoetustest ja Eesti Vabariigi osalemisest ESM-is. ESM-i liikmed on kõik euroala liikmed ning stabiilsustoetust antakse tõsistesse rahalistesse raskustesse sattunud ESM-i liikmetele rangete majanduspoliitiliste tingimuste alusel. Tingimuste seadmisel ning majandusprogrammide rahastamisel tehakse koostööd Rahvusvahelise Valuutafondiga. Eelnõu on seotud Riigikogu menetluses oleva Euroopa Liidu toimimise lepingu muudatuse ratifitseerimise seaduse eelnõuga ning majandus- ja rahaliidu stabiilsuse, koordineerimise ja juhtimise lepingu (SJKL) ratifitseerimise seaduse eelnõuga. Käesoleva eelnõu vastuvõtmiseks on vajalik Riigikogu koosseisu häälteenamus. Juhtivkomisjoniks määrati rahanduskomisjon.

Riigikogu pressitalitus

Tagasiside