Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu juhatuse otsusega võeti menetlusse valitsuse 13. juunil algatatud Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse ja halduskoostöö seaduse muutmise seaduse eelnõu (72 SE), mille eesmärgiks on viia kehtiv seadus kooskõlla Euroopa Liidu õigusega ning täpsustada 1. jaanuaril 2010 jõustunud seaduse teksti. Kuna programmidokument (arengukava) on liikmesriigile järgimiseks kohustuslik, peab liikmesriik arengukavas sätestatud eesmärkidest ja suunistest lähtuvalt reguleerima selle raames antavate toetustega seonduva Eesti õigusaktides. Eelnõuga muudetakse turuinfo edastamise sätet, otsetoetusi käsitlevaid sätteid, turukorraldust reguleerivaid sätteid, arengukava käsitlevaid sätteid, sh lisatakse sätted Leaderi kohta (vaide lahendamine, enne kulutuste tegemist riigieelarvest tegevuse rahastamise korral raha tagasinõudmine), muudetakse puu- ja köögiviljade turustusnorme ja vastavuskontrolli reguleerivaid sätteid, toidukvaliteedikava käsitlevat sätet, põllumajandusarvestuse korraldamist käsitlevaid sätteid, põllumajandustoetuste ja põllumassiivide registrit käsitlevaid sätteid, riiklikku järelevalvet reguleerivaid sätteid ning lisatakse seadusesse rakendussäte. Juhtivkomisjoniks määrati maaelukomisjon. 

Riigikogu pressitalitus
Tagasiside