Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Eelnõuga soovitakse lahendada erastamisega seotud probleeme.

Riigikogu juhatuse otsuse kohaselt menetlusse võetud valitsuse 7. veebruaril algatatud eluruumide erastamise seaduse muutmise seaduse eelnõu (573 SE) näeb ette võimalust erastatud eluruumide omanikel seada korterimandid ja koormata korteriomandeid avalik-õigusliku reaalkoormatisega. Eelnõu täiendab seadust selliselt, et annab korteriomandite seadmise võimaluse ka isikutele, kes senini ei saanud eluruume erastada ja korteriomandeid seada, kuna vaidlus eluruumide erastamise üle ei olnud veel lõppenud. Samuti määrab riigi esindaja avalik-õigusliku reaalkoormatise kustutamisel. Juhtivkomisjoniks määrati majanduskomisjon.

Menetlusse võetud valitsuse 7. veebruaril algatatud terrorismi tõkestamise Euroopa konventsiooni muutmise protokolli ratifitseerimise seaduse eelnõu (574 SE) täiendab ja muudab olemasolevaid EN liikmesriikide vahel sõlmitud väljaandmislepinguid ning kokkuleppeid vastastikusest abist kriminaalasjades. Konventsiooni eesmärk on välistada teatud liiki kuritegude puhul väljaandmisest keeldumine poliitilise kuriteo erandi alusel ja tugevdada selle täideviimise mehhanisme. Samuti avab ka kolmandatele riikidele võimaluse konventsiooniga ühineda. Juhtivkomisjoniks määrati õiguskomisjon.

Valitsuse 7. veebruaril algatatud notariaadialaste seaduste muutmise seaduse eelnõu (575 SE) eesmärgiks on vähendada kinnisvaratehingutega seotud kulusid, tagada notariteenuse kiirem kättesaadavus, tagada notariteenuse kättesaadavus ka majandusraskustes isikutele ning teha isikutele digitaalallkirja kasutamise kaudu asjaajamine kiiremaks ja mugavamaks. Juhtivkomisjoniks määrati õiguskomisjon.

Menetlusse võetud Eesti Keskerakonna fraktsiooni 7. veebruaril algatatud pühade ja tähtpäevade seaduse § 2 täiendamise seaduse eelnõu (576 SE) näeb ette sätestada riigipühadena ja puhkepäevadena nii jõululaupäeva (24. detsember) kui ka talvepühad (27.-31. detsember). Juhtivkomisjoniks määrati põhiseaduskomisjon.

Riigikogu liikme Evelyn Sepa 8. veebruaril algatatud tolliseaduse §-ga 181 täiendamise seaduse eelnõu (577 SE) eesmärgiks on kaotada vastuolud ja ühtlustada tolliametnike teenistusstaaži arvestamise alused piirivalveametnike (piirikaitseametnike) ja politseiametnikega. Selle tulemusena soovitakse kaotada 1990-ndate algusaastatel majanduspiiril teiste ametnike gruppidega samu ülesandeid täitnud tolliametnike teenistusstaaži ebavõrdne arvestamine. Juhtivkomisjoniks määrati majanduskomisjon.

Riigikogu pressitalitus

Tagasiside