Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu juhatuse otsusega võeti menetlusse valitsuse 13. novembril algatatud üleliigse laovaru tasu seaduse muutmise seaduse eelnõu (1030 SE), mille väljatöötamise vajadus on tingitud Riigikohtu 5. oktoobril 2006 tehtud otsusest. Riigikohtu halduskolleegium on juhtinud tähelepanu, et üleliigse laovaru tasu seaduse regulatsiooni on võimalik täiustada, korrigeerides seda paindlikumaks ja pärast täiustamist kohaldada. Kolleegium leiab, et paindlikum regulatsioon kui käitlejale soodsam, on võimalik kehtestada ka tagasiulatuvalt. Eelnõu seadusena vastuvõtmisel saaks juriidiliselt õige sätte alusel määrata nende ettevõtjate ülekandevaru ja üleliigse laovaru, kes on vaidlustanud halduskohtus põllumajandusministri või maksu- ja tolliameti asjakohase otsuse. Põllumajandusministeerium või maksu- ja tolliamet asub pärast eelnõu seadusena vastuvõtmist seaduse nõuetele vastavate käitlejate põllumajandustoote deklaratsioone uuesti läbi vaatama ja nende ülekandevaru ja üleliigset laovaru uuesti määrama. Üleliigse laovaru tasu laekub riigieelarvesse. Juhtivkomisjoniks määrati rahanduskomisjon.

Valitsuse 13. novembril esitatud Riigikogu otsuse “Aktsiaseltsi Eesti Raudtee erastamislepingu poolte kokkuleppel lõpetamise ja aktsiaseltsi Eesti Raudtee enamusaktsiate omandamise heakskiitmine” eelnõu (1031 OE) kohaselt kiidab Riigikogu heaks Eesti Vabariigi, Baltic Rail Services OÜ ja aktsiaseltsi Eesti Raudtee vahel 30. aprillil 2001 sõlmitud aktsiaseltsi Eesti Raudtee erastamislepingu ja selle lahutamatuks lisaks oleva aktsionäride lepingu lõpetamise poolte kokkuleppel ning nimetatud lepingute lõpetamise tulemusena AS Eesti Raudtee enamusaktsiate (19 800 000 aktsiat nimiväärtuses 10 krooni aktsia) omandamise Eesti Vabariigile hüvitise 2,35 miljardi krooni eest. Juhtivkomisjoniks määrati majanduskomisjon

Riigikogu pressitalitus

Tagasiside