Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu juhatuse otsusega võeti menetlusse valitsuse 8. märtsil algatatud Eesti Vabariigi valitsuse ja Soome Vabariigi valitsuse sotsiaalkindlustuse kokkuleppe ratifitseerimise seaduse eelnõu (860 SE). Euroopa Liidu sotsiaalkindlustusskeemide koordineerimine kujutab endast õigusaktide riikidevahelist rakendamist eesmärgiga säilitada liidu piires liikuvatele töötajatele varem omandatud sotsiaalkindlustusõigused ning vältida isiku tööelu jooksul ühest liikmesriigist teise siirdumise tõttu halvemasse olukorda sattumist võrreldes ühes-samas liikmesriigis elanud ja töötanud isikuga. Üldreeglina tuleb ühes liikmesriigis määratud hüvitisi sellel liikmesriigil isikule välja maksta ka siis, kui isik asub tööle mõnda teise liikmesriiki. Kokkuleppe peamine mõju on õigusselgus. Juhtivkomisjoniks määrati sotsiaalkomisjon.

Isamaaliidu fraktsiooni 8. märtsil algatatud Eesti Arengufondi seaduse eelnõu (861 SE) näeb ette Eesti Arengufondi asutamise avalik-õigusliku juriidilise isikuna. Arengufondi eesmärgiks on Eesti ülemineku soodustamine teadmistepõhisele majandusele, et Eesti teadlaste ja innovaatiliste ettevõtjate ning tipptasemel tööjõu tööviljad rakendada ühiskonna arenguks. Inimestele tähendaks see uute kõrgepalgaliste töökohtade loomist ning heaolu tõusu. Juhtivkomisjoniks määrati majanduskomisjon.

Isamaaliidu fraktsiooni 9. märtsil algatatud pühade ja tähtpäevade seaduse muutmise seaduse eelnõuga (862 SE) soovitakse sätestada pühade ja tähtpäevade seaduses uus riigipüha – laulu- ja tantsupidude päev, mida tähistatakse igale üldlaupeole eelneval reedel. Juhtivkomisjoniks määrati põhiseaduskomisjon.

Riigikogu pressitalitus

Gunnar Paal, 6316351

Tagasiside