Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu juhatuse otsusega võeti menetlusse keskkonnakomisjoni 4. mail esitatud Riigikogu otsuse „Riigimetsa Majandamise Keskus nõukogu liikmete nimetamine“ eelnõu (30 OE), mis näeb ette nimetada nõukogu liikmeteks Riigikogu liikmed Liisa-Ly Pakosta ja Indrek Raudne. Juhtivkomisjoniks määrati keskkonnakomisjon. 

Keskkonnakomisjoni 4. mail esitatud Riigikogu otsuse „Sihtasutuse Keskkonnainvesteeringute Keskus nõukogu liikmete tagasikutsumine ja uute liikmete nimetamine“ eelnõu (31 OE),  1) näeb ette kutsuda nõukogust tagasi Tõnis Kõiv, Erki Nool, Toomas Trapido ja Margus Tsahkna ning nimetada nõukogu uuteks liikmeteks Riigikogu liikmed Siim Kabrits, Tõnis Kõiv, Rein Randver ja Andrus Saare. Juhtivkomisjoniks määrati keskkonnakomisjon.
 
Eesti Keskerakonna fraktsiooni 4. mail algatatud karistusseadustiku ja kriminaalmenetluse seadustiku muutmise seaduse eelnõu (32 SE) eesmärk on muuta lihtsamaks ajutise lähenemiskeelu ja kohtuotsusega määratava lähenemiskeelu tingimuste täitmise kontrollimist, kasutades selleks elektroonilist valvet. Eelnõu näeb ette diferentseerida karistusi ajutise lähenemiskeelu ja kohtuotsusega määratava lähenemiskeelu tingimuste rikkumise eest ning sanktsioneerida rikkumine ka juhul, kui sellega ei põhjustatud ohtu isiku elule, tervisele või varale, samuti esmakordne rikkumine isiku poolt. Juhtivkomisjoniks määrati õiguskomisjon.
 
Eesti Keskerakonna fraktsiooni 5. mail algatatud alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seaduse muutmise seaduse eelnõu (33 SE) eesmärgiks on leevendada 2013. aasta üleminekut täielikult avatud elektrituru süsteemile. Selleks tehakse ettepanek vähendada alates 1. jaanuarist 2013 elektrienergia aktsiisi Euroopa Liidu poolt kehtestatud minimaalse määrani, milleks on 1 euro. Juhtivkomisjoniks määrati rahanduskomisjon.
 
Riigikogu pressitalitus
Tagasiside