Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu juhatuse otsusega võeti menetlusse kokku neli eelnõu.

Valitsuse 27. aprillil algatatud kindlustustegevuse seaduse eelnõu (8 SE) reguleerib kindlustustegevust ja kindlustusvahendust. Eelnõu eesmärk on tagada, et Eestis asutatud kindlustusandja on maksejõuline, jätkusuutlik, hästi juhitud ja oma tegevuses läbipaistev ning rakendatavad järelevalvemehhanismid aitavad kaitsta kliendi huve. Uus seadus tagab kindlustusvahendajate teenuse ühtlasema taseme ja kliendi huvidest lähtuva tegutsemise. Eelnõu täpsustab kohustusliku teabe sisu, mille kindlustusvahendaja peab kliendile enne kindlustuslepingu sõlmimist avaldama. Enne teenuse osutamist peab kindlustusvahendaja avaldama oma täpse rolli – kas tegu on kindlustusandja või kliendi esindajaga. Kindlustuslepingute vahendamisel peavad senisest rohkem informatsiooni avaldama nii enda kui vahendava kindlustuslepingu kohta ka need isikud, kelle jaoks kindlustuslepingute vahendamine ei ole põhitöö, nt reisiettevõtjad. Uue seaduse loomise ajendiks on Euroopa Liidu kindlustusjärelevalve reform. Tehtavad kindlustusvaldkonna muudatused on osaliselt sarnased pangandussektoris juba varem vastu võetud reeglitega. Eelnõuga lahendatakse kehtiva seaduse rakendamisel ilmnenud puudused. Kehtiv seadus on aastast 2004. Juhtivkomisjoniks määrati rahanduskomisjon.

Põhiseaduskomisjoni 27. aprillil esitatud Riigikogu otsuse “Riigieelarve kontrolli erikomisjoni moodustamine” eelnõu (9 OE). Eelnõu näeb ette moodustada erikomisjon, mille koosseisu kuuluvad Jaak Aaviksoo, asendusliige Andres Metsoja, Andres Ammas, asendusliige Küllike Kübarsepp, Kristjan Kõljalg, asendusliige Meelis Mälberg, Henn Põlluaas, asendusliige Martin Helme, Mihhail Stalnuhhin, asendusliige Tarmo Tamm ja Tanel Talve, asendusliige Kalvi Kõva. Erikomisjoni eesmärk on tagada Riigikogu ning Riigikontrolli koostöös kontroll valitsuse üle riigieelarve täitmise ning riigi vara ja riigieelarve vahendite säästliku, tõhusa, mõjusa ja õiguspärase kasutamise osas. Juhtivkomisjoniks määrati põhiseaduskomisjon.

Põhiseaduskomisjoni 27. aprillil esitatud Riigikogu otsuse “Korruptsioonivastase erikomisjoni moodustamine” eelnõu (10 OE). Eelnõu näeb ette moodustada erikomisjon, mille koosseisu kuuluvad Raivo Aeg, asendusliige Kalle Muuli, Ants Laaneots, asendusliige Johannes Kert, Lauri Laasi, asendusliige Kersti Sarapuu, Jaanus Marrandi, asendusliige Helmen Kütt, Raivo Põldaru, asendusliige Arno Sild ja Artur Talvik, asendusliige Jüri Adams. Erikomisjon moodustatakse korruptsioonivastasest seadusest tulenevate ülesannete täitmiseks ja teostab parlamentaarset järelevalvet korruptsioonivastaste meetmete rakendamise üle. Tulenevalt seadusest arutab erikomisjon omal algatusel ametiisikute võimalikke korruptsioonijuhtumeid ja annab nende kohta hinnanguid. Samuti teostab järelevalvet Riigikogu liikmete tegevuspiirangutest kinnipidamise üle, kontrollib oma pädevuse piires huvide deklaratsioone ning teavitab Riigikogu ja avalikkust tema pädevuses oleva korruptsioonivastase tegevuse tulemustest. Juhtivkomisjoniks määrati põhiseaduskomisjon.

Põhiseaduskomisjoni 27. aprillil esitatud Riigikogu otsuse “Julgeolekuasutuste järelevalve erikomisjoni moodustamine” eelnõu (11 OE). Eelnõu näeb ette moodustada erikomisjon, mille koosseisu kuuluvad Krista Aru, asendusliige Andres Herkel, Uno Kaskpeit, asendusliige Henn Põlluaas, Martin Kukk, asendusliige Kalle Laanet, Erki Savisaar, asendusliige  Aadu Must, Ken-Marti Vaher, asendusliige Mart Nutt ja Hardi Volmer, asendusliige Andres Anvelt. Erikomisjon teostab järelevalvet täidesaatva riigivõimu asutuste üle julgeolekuasutuste ja jälitusametkondade tegevusega, sealhulgas põhiõiguste tagamisega ja julgeolekuasutuste ning jälitusametkondade töö tõhususega, samuti nende üle teostatava järelevalvega seonduvates küsimustes. Juhtivkomisjoniks määrati põhiseaduskomisjon.

Riigikogu pressiteenistus

Gunnar Paal, 631 6351, 5190 2837

[email protected]

Tagasiside