Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu juhatuse otsusega võeti menetlusse valitsuse 30. aprillil algatatud keskkonnainfo kättesaadavuse, keskkonnaasjade otsustamises üldsuse osalemise ning neis asjus kohtu poole pöördumise konventsiooni muudatuse ratifitseerimise seaduse eelnõu (16 SE), mille kohaselt ratifitseerib Eesti konventsiooni (nn Århusi konventsioon) muudatuse, mille eesmärgiks on täpsustada konventsiooniosaliste kohustusi seoses üldsuse osalemisega otsuste tegemisel geneetiliselt muundatud organismide (GMO) tahtliku keskkonda viimise kohta. Juhtivkomisjoniks määrati keskkonnakomisjon.

 

Sotsiaalkomisjoni 30. aprillil esitatud Riigikogu otsuse „Eesti Haigekassa nõukogu liikme nimetamine” eelnõu (17 OE) näeb ette nimetada nõukogu liikmeks Riigikogu liige Jaak Aab. Juhtivkomisjoniks määrati sotsiaalkomisjon.

Eestimaa Rahvaliidu fraktsiooni 30. aprillil algatatud tulumaksuseaduse § 32 muutmise seaduse eelnõu (18 SE) eesmärgiks on seatud vähendada residendist füüsiliste isikute tulumaksukoormust võimaldades omatoodetud töötlemata põllumajandussaaduste realiseerimisest saadud tulust maksustamisperioodil täiendavalt maha arvata kuni 60 000 krooni. Koos töötlemata põllumajandussaaduste realiseerimisest saadud tuluga soovitakse seaduse muudatusega võimaldada maha arvata ka metsa müügist saadavat tulu üldmahus kuni 60 000 krooni. Juhtivkomisjoniks määrati rahanduskomisjon.

Eesti Keskerakonna fraktsiooni 30. aprillil algatatud tulumaksuseaduse muutmise seaduse eelnõuga (19 SE) soovitakse siduda pensionide maksuvaba osa uuesti üldise maksuvaba tulu määraga, konkreetsemalt kolmekordse määraga. 2008.a. oleks sel juhul maksuvaba tulu määr 72 000 krooni aastas. Juhtivkomisjoniks määrati rahanduskomisjon.

Eesti Keskerakonna fraktsiooni, Eestimaa Rahvaliidu fraktsiooni ja Eestimaa Roheliste fraktsiooni 2. mail algatatud maapõueseaduse muutmise seaduse eelnõu (20 SE) eesmärgiks on laia avaliku huvi tekitanud põlevkivi arengukava kinnitamine Riigikogu otsusega. See annaks arengukavale tunduvalt laiema kandepinna. Juhtivkomisjoniks määrati keskkonnakomisjon.

Kultuurikomisjoni 3. mail esitatud Riigikogu otsuse „Rahvusooperi nõukogu liikmete nimetamine” eelnõu (21 OE) näeb ette nimetada rahvusooperi nõukogu liikmeteks Riigikogu liikmed Urmas Reinsalu, Indrek Saar ja Imre Sooäär. Juhtivkomisjoniks määrati kultuurikomisjon.

Kultuurikomisjoni 3. mail esitatud Riigikogu otsuse „Eesti Rahvusraamatukogu nõukogu liikmete nimetamine” eelnõu (22 OE) näeb ette nimetada nõukogu liikmeteks Riigikogu liikmed Igor Gräzin, Aadu Must, Hannes Rumm ja Peeter Tulviste ning  rahvusraamatukogu töövaldkondade tunnustatud asjatundjad Marge Tiidus ja Ilmar Vaaro. Juhtivkomisjoniks määrati kultuurikomisjon.

Kultuurikomisjoni 3. mail esitatud Riigikogu otsuse „Eesti Rahvusringhäälingu nõukogu liikmete nimetamine” eelnõu (23 OE) näeb ette nimetada nõukogusse Riigikogu liikmed Igor Gräzin, Andres Herkel, Peeter Kreitzberg, Maret Merisaar, Villu Reiljan ja Marika Tuus ning rahvusringhäälingu tegevusvaldkonna tunnustatud asjatundjad Andres Jõesaar, Rain Tamm, Hagi Šein ja Ela Tomson. Juhtivkomisjoniks määrati kultuurikomisjon.

Eestimaa Rahvaliidu fraktsiooni 3. mail algatatud teeseaduse § 16 muutmise seaduse eelnõuga (24 SE) soovitakse parandada kohalike teede hoiu rahastamist teede sõidetavuse parandamiseks. Kohalike teede investeeringuteks soovitakse eraldada vähemalt 20 protsenti riigieelarves kütuseaktsiisist teehoiuks    ettenähtud summast. Juhtivkomisjoniks määrati majanduskomisjon.

Eesti Keskerakonna fraktsiooni 3. mail algatatud riiklike peretoetuste seaduse muutmise seaduse eelnõu (25 SE) eesmärk on tõsta lapsehooldustasu 600-lt kroonilt 3000 kroonini kuus. Juhtivkomisjoniks määrati sotsiaalkomisjon.

Riigikogu pressitalitus

Tagasiside