Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu juhatuse otsusega võeti menetlusse valitsuse 26. oktoobril algatatud toiduseaduse ja riigilõivuseaduse muutmise seaduse eelnõu (608 SE), mille eesmärgiks on muuta toiduseadust ja riigilõivuseadust eelkõige seoses toiduvaldkonna järelevalve rahastamise ümberkorraldamisega. Senise riigilõivu asemel kehtestatakse alates 1. jaanuarist 2010 järelevalvetasu tunnustamisele kuuluva või tunnustatud ettevõtte või ettevõtte, millest on teavitatud, toidu käitlemise ja imporditava toidu nõuetekohasuse hindamisega ning toiduga kokkupuutumiseks ettenähtud materjalide ja esemetega seotud järelevalvetoimingute eest. Juhtivkomisjoniks määrati maaelukomisjon. 

Valitsuse 26. oktoobril algatatud isikut tõendavate dokumentide seaduse muutmise seaduse eelnõu (609 SE) eesmärk on eelkõige täpsustada diplomaatilise passi väljaandmise ja tagastamise protseduuri ning sätestada kohustused diplomaatilise passi kasutamisel. Samuti on eelnõu eesmärgiks laiendada isikute ringi, kellel on Eesti konsulaarametniku kaudu õigus kätte saada isikutunnistus. Juhtivkomisjoniks määrati põhiseaduskomisjon.
 
Valitsuse 26. oktoobril algatatud makseasutuste ja e-raha asutuste seaduse eelnõu (610 SE) peamiseks eesmärgiks on harmoneerida Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv makseteenuste osutamise kohta ning teha teatud muudatusi ka kehtivas e-raha asutuste regulatsioonis. Direktiivi näol on tegemist täiesti uue regulatsiooniga EL tasemel millistel tingimustel ja kuidas osutatakse rahalisi makseid Euroopa Majanduspiirkonnas. Nende teenuste pakkujateks on Eestis peamiselt pangad, kuid näiteks ka mõningad valuutavahetajad, kus viimased osutavad täna peamisel rahasiirde teenust. Juhtivkomisjoniks määrati rahanduskomisjon.
 
Valitsuse 26. oktoobril algatatud 2009. aasta riigieelarve seaduse muutmise seaduse eelnõu (611 SE). Arvestades, et riigieelarve on koostatud eelneva aasta sügisel ning viimase aasta jooksul on toimunud olulised muudatused majanduskeskkonnas, on valitsus pidanud otstarbekas riigiasutuste poolt seatud eesmärkide saavutamise sihil algatada riigieelarve muutmine kohandumaks muutunud oludega. Samuti on riigieelarve muutmine vajalik, et vajadusel eelneva eelarveaasta lõpuks riigieelarve kulusid ületav tulude summa, millest on maha arvatud seadusekohased mahaarvamised, suunata mujale kui stabiliseerimisreservi. Juhtivkomisjoniks määrati rahanduskomisjon.
 
Valitsuse 26. oktoobril esitatud Riigikogu otsuse „Kaitseväe kasutamine Eesti riigi rahvusvaheliste kohustuste täitmisel NATO reageerimisjõudude 14. rotatsiooni koosseisus” eelnõu (612 OE) näeb ette kasutada vajaduse korral Eesti kaitseväge kuni 240 kaitseväelasega alates 1. jaanuarist kuni 31. detsembrini 2010 NATO reageerimisjõudude (NATO Response Force) 14. rotatsiooni (NRF-14) koosseisus ÜRO põhikirjas sätestatud rahu- ja julgeoleku säilitamise või taastamise eesmärgil korraldatavas sõjalises operatsioonis ning rahvusvahelise õiguse üldtunnustatud tavade ja põhimõtetega kooskõlas olevas muus sõjalises operatsioonis. Juhtivkomisjoniks määrati riigikaitsekomisjon.
 
Valitsuse 26. oktoobril esitatud Riigikogu otsuse „Kaitseväe kasutamise tähtaja pikendamine Eesti riigi rahvusvaheliste kohustuste täitmisel rahutagamismissioonil Bosnias ja Hertsegoviinas” eelnõu (613 OE) näeb ette pikendada alates 1. jaanuarist 2010 Riigikogu varasemas otsuses sätestatud Eesti kaitseväe isikkoosseisuga kuni 5 kaitseväelast kasutamise tähtaega Euroopa Liidu relvajõudude (European Union Force) poolt juhitaval rahutagamismissioonil Bosnias ja Hertsegoviinas kuni 31. detsembrini 2010. Juhtivkomisjoniks määrati riigikaitsekomisjon.
 
Valitsuse 26. oktoobril esitatud Riigikogu otsuse „Kaitseväe kasutamise tähtaja pikendamine Eesti riigi rahvusvaheliste kohustuste täitmisel rahutagamismissioonil Kosovos” eelnõu (614 OE) näeb ette pikendada alates 1. jaanuarist 2010 Riigikogu varasemas sätestatud Eesti kaitseväe isikkoosseisuga kuni 40 kaitseväelast, kasutamise tähtaega NATO poolt juhitud Kosovo rahutagamisjõudude (Kosovo Force – KFOR) koosseisus kuni 30. juunini 2010 ning alates 1. juulist isikkoosseisuga kuni 5 kaitseväelast kuni 31. detsembrini 2010. Juhtivkomisjoniks määrati riigikaitsekomisjon.
 
Valitsuse 26. oktoobril esitatud Riigikogu otsuse „Kaitseväe kasutamise tähtaja pikendamine Eesti riigi rahvusvaheliste kohustuste täitmisel rahutagamismissioonil Afganistanis” eelnõu (615 OE) näeb ette pikendada alates 1. jaanuarist 2010 Riigikogu varasemas otsuses sätestatud Eesti kaitseväe kasutamise tähtaega rahvusvahelisel rahutagamismissioonil Afganistanis NATO poolt juhitavate rahvusvaheliste julgeoleku abijõudude (International Security Assistance Force – ISAF) ja rahvusvaheliste koalitsioonijõudude operatsiooni “Kestev vabadus” (Operation Enduring Freedom – OEF) koosseisus kuni 170 kaitseväelasega 31. detsembrini 2010. Juhtivkomisjoniks määrati riigikaitsekomisjon.
 
Valitsuse 26. oktoobril esitatud Riigikogu otsuse „Kaitseväe kasutamise tähtaja pikendamine Eesti riigi rahvusvaheliste kohustuste täitmisel Iraagis” eelnõu (616 OE) näeb ette suurendada Riigikogu varasema otsuses sätestatud Eesti kaitseväe isikkoosseisu kuni 5 kaitseväelaseni ja pikendada nende kasutamise tähtaega NATO väljaõppemissiooni (NTM-I – NATO Training Mission in Iraq) koosseisus Iraagis kuni 31. detsembrini 2010. Juhtivkomisjoniks määrati riigikaitsekomisjon.
 
Riigikogu pressitalitus
Tagasiside