Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu juhatuse otsusega võeti menetlusse valitsuse 24. oktoobril esitatud Riigikogu otsuse „Eesti kaitseväe kasutamine Eesti riigi rahvusvaheliste kohustuste täitmisel Euroopa Liidu Põhjala lahingugrupi koosseisus” eelnõu (140 OE). Euroopa Liidu lahingugruppide kontseptsioon kiideti heaks 2004. aasta juunis. Lahingugrupp on pataljonisuurune taktikaline üksus, mida on tugevdatud lahingutoetus- ja lahinguteenindustoetuselementidega. Lahingugruppide kontseptsiooni järgi peavad lahingugrupid olema 15-päevases valmisolekus, millest viis päeva on otsuste tegemiseks pärast kriisiohje kavandi vastuvõtmist Euroopa Liidu poolt ning 10 päeva üksuste operatsioonipiirkonda lähetamiseks. Kontseptsioonist lähtuvalt on EL võimeline alates 2007. aastast korraldama samaaegselt kahte operatsiooni. Lahingugrupid on valmisolekus kuue kuu kaupa ja korraga on valmisolekus kaks lahingugruppi. Lahingugruppide ülesanneteks on humanitaar- ja päästeoperatsioonid, rahuvalveoperatsioonid, kriiside ennetamine ja tõkestamine. Et lahingugrupp võib operatsioonile siirduda vahetult enne pooleaastase valmidusperioodi lõppu, vajab kaitseväe üksus võimalikul operatsioonil osalemiseks aastast mandaati, mis kataks valmidusperioodi, operatsiooni ja operatsioonilt naasmise aega. Sellest johtuvalt näeb mandaat ette kaitseväe üksuse võimaliku kasutamise ajavahemikus 1. jaanuarist kuni 31. detsembrini 2008. Juhtivkomisjoniks määrati riigikaitsekomisjon.

Valitsuse 24. oktoobril esitatud Riigikogu otsuse „Eesti kaitseväe kasutamise tähtaja pikendamine Eesti riigi rahvusvaheliste kohustuste täitmisel rahvusvahelisel rahutagamismissioonil Afganistanis” eelnõu (141 OE). Afganistan on üks neljast Eesti kahepoolse arengukoostöö prioriteetsest partnerriigist. 2007. aasta alguses käivitati esimene välisministeeriumi arengukoostöö projekt Afganistanis, mille raames toetatakse Helmandi provintsi Bosti keskhaigla lasteosakonna seadmetega varustamist 1,1 miljoni krooniga. Välisministeeriumil on kavas suurendada vahendeid arengukoostööks Afganistanis järk-järgult, vastavalt riigieelarvelistele võimalustele kooskõlas Eesti arengukoostöö ja humanitaarabi arengukavaga. Kaitseministeerium ja välisministeerium on seisukohal, et osalemine rahvusvahelisel rahutagamismissioonil Afganistanis tuleneb otseselt Eesti riigi julgeolekuhuvidest. Tulenevalt eeltoodust on vajalik pikendada Eesti kaitseväe üksuste kasutamise tähtaega Eesti riigi rahvusvaheliste kohustuste täitmisel rahutagamismissioonil Afganistanis kuni 31. detsembrini 2008. alates 7. detsembrist 2007, mil lõpeb praegu operatsioonil viibimist sätestav Riigikogu mandaat. Juhtivkomisjoniks määrati riigikaitsekomisjon.

Valitsuse 24. oktoobril esitatud Riigikogu otsuse „Eesti kaitseväe kasutamise tähtaja pikendamine Eesti riigi rahvusvaheliste kohustuste täitmisel rahvusvahelisel rahutagamismissioonil Bosnias ja Hertsegoviinas” eelnõu (142 OE). EUFORi kohaloleku lõppemist Bosnias ja Hertsegoviinas ei ole kindlaks määratud. Mitmed poliitilised reformid, eelkõige põhiseaduse- ja politseireform ei ole toimunud loodetud tempos või on hoopiski seisma jäänud. Seetõttu ei ole Bosnia ja Hertsegoviina valitsus veel täielikult suuteline tagama stabiilset ja turvalist julgeolekukeskkonda oma riigis ilma välisjõudude abita. Ehkki EUFORi suurust kärbiti 2007. aastal olulisel määral, ei ole ALTHEA operatsiooni lõpetamine ja EUFORi vägede täielik väljatoomine Bosnia ja Hertsegoviinast 2008. aasta jooksul tõenäoline. Sellest johtuvalt vajavad Eesti kaitseväelased mandaati, et osaleda ALTHEA operatsioonis kuni 2008. aasta lõpuni. Juhtivkomisjoniks määrati riigikaitsekomisjon.

Valitsuse 24. oktoobril esitatud Riigikogu otsuse „Eesti kaitseväe kasutamise tähtaja pikendamine Eesti riigi rahvusvaheliste kohustuste täitmisel rahvusvahelisel rahutagamismissioonil Kosovos” eelnõu (143 OE) näeb ette pikendada Eesti kaitseväe üksuste kasutamise tähtaega Eesti riigi rahvusvaheliste kohustuste täitmisel rahutagamismissioonil Kosovos ühe aasta võrra alates 1. jaanuarist 2008, mil lõpeb praegu operatsioonil viibimist sätestav Riigikogu mandaat. Juhtivkomisjoniks määrati riigikaitsekomisjon.

Valitsuse 24. oktoobril esitatud Riigikogu otsuse „Eesti kaitseväe kasutamise tähtaja pikendamine Eesti riigi rahvusvaheliste kohustuste täitmisel rahvusvahelisel julgeolekutagamismissioonil Kuveidis, Kataris, Bahreinis ja Iraagis” eelnõu (144 OE) näeb ette Eesti kaitseväelaste mandaadi pikendamise 31. detsembrini 2008 juhul kui ÜRO Julgeolekunõukogu võtab vastu resolutsiooni mitmerahvuseliste relvajõudude mandaadi pikendamiseks Iraagis pärast 31. detsembrit 2007, mil lõpeb ÜRO JN resolutsioonis 1723 sätestatud mandaat. Juhtivkomisjoniks määrati riigikaitsekomisjon.

Riigikogu pressitalitus

 

Tagasiside