Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu juhatuse otsusega võeti menetlusse valitsuse 30. augustil algatatud võlaõigusseaduse muutmise seaduse eelnõu (266 SE), millega võetakse Eesti õigusesse üle EL vastav direktiiv. Direktiivist tulenevate muudatustega täpsustatakse olemasolevaid tingimusi ning mõningate uute tingimuste loomise kaudu tagatakse kõikvõimalike krediiditoodete jaoks selgete eelduste olemasolu olukorras, kus mõni krediidi kulukuse määra arvutamiseks vajalik muutuja ei ole teada. Muudatused puudutavad eeskätt selliseid krediidi kulukuse määra täiendavaid tingimusi, mis kohalduvad krediitkaartidele. Eesti turul mõjutavad eelnõuga kavandatavad muudatused eelkõige määratud tagasimaksega krediitkaarte ja püsimaksega krediitkaarte. Ühtsete ja täpsustatud reeglite olemasolu võimaldab krediidi kulukuse määra arvutada ühtsetel alustel ja ühetaoliselt ning seda ka kõigi kahekümne seitsme Euroopa Liidu liikmesriigi lõikes. Juhtivkomisjoniks määrati õiguskomisjon. 

Valitsuse 30. augustil algatatud välisõhu kaitse seaduse ja vedelkütuse seaduse muutmise seaduse eelnõuga (267 SE) saasteallikate käitajate välisõhu kaitsealased kohustused sisuliselt ei muutu, kuna seaduses täpsustatakse ja täiendatakse kasutatavaid mõisteid, et viia need kooskõlla EL õigusaktide nõuetega. Kütuse seire andmekogu põhimääruse kehtestamine võimaldab viia juba toimiv kütuseseire andmebaas kooskõlla avaliku teabe seaduse vastava sättega. Lisaks annab põhimäärus õiguse avaldada kütuse seire kontrollkäikude tulemused kütuseseire andmekogus. Kütuse seire andmekogu on riigi infosüsteemi kuuluv andmekogu, milles koondatakse ja avaldatakse kütuse seire andmed. Andmekogu abil on tarbijatel võimalik saada informatsiooni tanklates müüdava kütuse kvaliteedi kohta, mis võimaldab tarbijal teha teadlikku valikut kütuse ostmisel. Juhtivkomisjoniks määrati keskkonnakomisjon. 

Riigikogu pressitalitus

Tagasiside