Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu juhatuse otsusega võeti menetlusse üheksa eelnõu. 

Riigikaitsekomisjoni 19. veebruaril algatatud Eesti lipu seaduse § 6 muutmise seaduse eelnõuga (597 SE) nähakse veteranipäeva, 23. aprilli, lipupäevana. 2012. aasta detsembris valitsuse heaks kiidetud „Poliitika Kaitseväe ja Kaitseliidu veteranide osas“ näeb ette veteranipäeva tähistamise 23. aprillil. Veteranipäevaga tänatakse ja tunnustatakse neid mehi ja naisi, kes on Kaitseväe koosseisus osalenud Eesti riigi sõjalisel kaitsmisel, on Kaitseväe koosseisus ja rahvusvahelise sõjalise koostöö seaduse alusel osalenud kas rahvusvahelisel või kollektiivse enesekaitse operatsioonil või on Kaitseväes teenistusülesannete täitmisel või Kaitseliidu tegevliikmena sõjaväelisel väljaõppel kaotanud püsivalt töövõime. Need inimesed on oma teenistusega kaasa aidanud Eesti riigikaitse ülesehitamisele ja kindlustamisele, mistõttu on nende tunnustamine olulise tähtsusega Eesti riigile ja rahvale. Juhtivkomisjoniks määrati põhiseaduskomisjon. 

Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsiooni 19. veebruaril algatatud erakonnaseaduse § 121 täiendamise seaduse eelnõu (598 SE) eesmärk on keelata erakondadel teha reklaamikulusid (tele-, raadio-, interneti-, väli- ja ajakirjanduslik reklaam, reklaamtrükised) rohkem kui 500 000 euro eest kalendriaastas. Piirmäära ületavad kulud loetakse keelatud annetusteks. Juhtivkomisjoniks määrati põhiseaduskomisjon. 

Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsiooni 19. veebruaril algatatud erakonnaseaduse §127 muutmise seaduse eelnõu (599 SE) kohaselt muudetakse erakondade rahastamise süsteemi jagades pool eraldisest kõigi erakondade vahel, kes kogusid vähemalt 2% valijate häältest, proportsionaalselt vastavalt valimistel kogutud häältele. Teine pool eraldisest jagataks kõigi parlamendis esindatud erakondade vahel võrdselt. Erakondadel, kes kogusid vähemalt 1% valijate toetuse säiliks 10000 eurone toetus. Juhtivkomisjoniks määrati põhiseaduskomisjon. 

Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsiooni 19. veebruaril algatatud Riigikogu valimise seaduse muutmise seaduse eelnõuga (600 SE) tehakse ettepanek, et kautsjonit ei peaks tasuma erakond, mille registrisse kandmisest ei ole möödunud nelja aastat. Samuti tehakse ettepanek, et üksikkandidaat saaks mandaadi ka juhul, kui tema häälte arv moodustab vähemalt 75% lihtkvoodist ehk siis üksikkandidaate käsitletaks ringkonna tasemel samaväärsena erakondadega. Samuti tehakse ettepanek, et kanditaadid üleriigilises nimekirjas reastatakse vastavalt nende poolt kogutud häälte suhtele ringkonna lihtkvooti. Tehakse ettepanek, et kui valimisringkonnas on saadud kokku vähemalt 10% lihtkvoodist, siis võiks kautsjoni tagasi maksta. Samuti tehti ettepanek vähendada üleriigilist valimiskvooti 5%-lt 4%-le. Juhtivkomisjoniks määrati põhiseaduskomisjon. 

Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsiooni 19. veebruaril algatatud Riigikogu liikme staatuse seaduse ja kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse muutmise seaduse eelnõu (601 SE) eesmärgiks on lahendada probleem, et Riigikogu liige ei saa samaaegselt kuuluda kohaliku omavalitsuse volikogusse. Juhtivkomisjoniks määrati põhiseaduskomisjon. 

Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsiooni 19. veebruaril algatatud kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse muutmise seaduse eelnõuga (602 SE) täpsustatakse kohaliku omavalitsuse volikogude komisjonide moodustamise ning juhtorganite valimise korda, et tagada opositsiooni kuuluvate poliitiliste jõudude parem kaasatus ning esindatus komisjonide töö juhtimises. Juhtivkomisjoniks määrati põhiseaduskomisjon. 

Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsiooni 19. veebruaril algatatud Riigikogu liikme staatuse seaduse ja riigivaraseaduse täiendamise seaduse eelnõuga (603 SE) laiendatakse üheltpoolt riigivaraseaduses nimetatud juriidiliste isikute nõukogu liikme nimetamist Riigikogu asjaomasele komisjonile, kellel tuleb anda oma nõusolek isiku nõukogu liikmeks nimetamisele. Samuti soovitakse välistada valiku tegemisel Riigikogu liikmete määramine nimetatud nõukogudesse. Juhtivkomisjoniks määrati põhiseaduskomisjon. 

Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsiooni 19. veebruaril algatatud Vabariigi Valitsuse seaduse ning Riigikogu kodu- ja töökorra seaduse muutmise seaduse eelnõu (604 SE) eesmärgiks on muuta kehtivat volinikukandidaadi esitamise korda. Käesoleval ajal esitab volinikukandidaadi valitsus, kes ei pea enne otsuse tegemist kandidaati ühegi põhiseadusliku institutsiooniga kooskõlastama. Eelnõu vastuvõtmisel saaks valitsus esitada vaid selle kandidaadi, kelle on heaks kiitnud Riigikogu. Juhtivkomisjoniks määrati põhiseaduskomisjon. 

Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsiooni 19. veebruaril algatatud Riigikogu kodu- ja töökorra seaduse muutmise seaduse eelnõu (605 SE) eesmärgiks on suurendada seadusandliku kogu avatust ja kaasata üleriigilised tunnustatud kodanikuühendused senisest paremini Riigikogu komisjonide töösse. Juhtivkomisjoniks määrati põhiseaduskomisjon. 

Riigikogu pressiteenistus 

 

 

Tagasiside