Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu juhatuse otsusega võeti menetlusse valitsuse 9. juunil algatatud kriminaalmenetluse seadustiku ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (286 SE), mille eesmärgiks on korrastada kehtiv jälitustegevuse süsteem, näha ette kindlad alused, mille olemasolul on lubatud teha isiku põhiõigusi riivavaid jälitustoiminguid ning tõhustada nende üle teostatavat järelevalvet. Juhtivkomisjoniks määrati õiguskomisjon. 

Valitsuse 10. juunil algatatud veeseaduse muutmise seaduse eelnõu (287 SE) on tingitud ühelt poolt Euroopa Parlamendi ja nõukogu vastavast direktiivist, mis käsitleb laevade põhjustatud merereostust ning karistuste kehtestamist merereostusega seotud rikkumiste eest, ülevõtmisest ning teiselt poolt veeseaduse ja valitsuse 31. juuli 2001. a määruse nr 269 „Heitvee veekogusse või pinnasesse juhtimise kord“ vastuolust ning praktika käigus ilmnenud vajalike regulatsioonide puudusest. Lisaks täpsustatakse veekogu avalikuks kasutamiseks määramise kriteeriume. Juhtivkomisjoniks määrati keskkonnakomisjon. 

Riigikogu pressitalitus 

 

 

Tagasiside