Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu juhatuse otsusega võeti menetlusse Eestimaa Rahvaliidu fraktsiooni 12. jaanuaril algatatud riikliku pensionikindlustuse seaduse § 36 ja § 614 ja puuetega inimeste sotsiaaltoetuste seaduse § 22 ja § 251 muutmise seaduse eelnõu (404 SE). Algatajad soovivad ennetada pensionide ja puuetega inimeste sotsiaaltoetuste kättetoimetamise korra muutmisest tingitud probleeme ja negatiivseid tagajärgi, lükata pensionide ja puuetega inimeste sotsiaaltoetuste kättetoimetamise korra muutmine edasi ja jätkata pensionide puuetega inimeste sotsiaaltoetuste kättetoimetamist senikehtinud tingimustel ja korras riigi kulul postkontorite kaudu. Seda vähemalt niikaua, kuni üleminek uuele süsteemile on korrektselt ette valmistatud. Juhtivkomisjoniks määrati sotsiaalkomisjon. 

Keskkonnakomisjoni 12. jaanuaril algatatud veeseaduse § 262 muutmise seaduse eelnõu (405 SE).Kehtiva veeseaduse kohaselt peab olema loomapidamishoonetel, kus peetakse üle 10 loomühiku loomi, sõnnikuhoidla või sõnniku- ja virtsahoidla, mis mahutab kaheksa kuu sõnniku ja virtsa. Veeseadus ei käsitle juhtumeid, kus sõnnik suunatakse teisele isikule kuuluvasse hoidlasse või töötlemisele. Praktikas on tekkinud vajadus olukord õiguslikult reguleerida, kuna kaheksa kuu mahutavusega hoidla ehitamine oleks ebamõistlik, samas teise isiku hoidmis- või töötlemisrajatiste remondi- või avariijuhtudeks peab olema võimalus sõnnikut hoida. Olukord on lahendatav ka kui samal isikul on piisava mahuga hoidlad või töötlemisvõimalus teise loomapidamishoone juures või mujal. Juhtivkomisjoniks määrati keskkonnakomisjon. 

Riigikogu pressitalitus

Tagasiside