Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu juhatus võttis menetlusse seaduse ja otsuse eelnõu. 

VEB Fondi uurimiskomisjoni 16. oktoobril esitatud Riigikogu otsuse „Riigikogu otsuse „Riigikogu uurimiskomisjoni moodustamine VEB Fondi koondatud nõuete menetlemise ja rahuldamise asjaolude väljaselgitamiseks“ muutmine“ eelnõu (511 OE) näeb ette pikendada VEB fondi komisjoni tegevuse tähtaega kuni 7. aprillini 2014. 

Komisjon soovib täiendavaks kuulamiseks ja dokumentide kontrollimiseks lisaaega. Komisjon ei jõua hetkel kehtiva tähtaja jooksul teostada täiendavaid kuulamisi ja dokumentide analüüsi. Algselt kavandatud kuulamisi ei ole võimalik ära jätta. Esialgse kava kohaselt tuli komisjonil esitada lõpparuanne 2. detsembriks 2013. Samaaegselt komisjoni tööga teeb VEB fondi kohta auditi Riigikontroll. Viimane on plaaninud selle lõpule viia 2014. aasta märtsiks. Et komisjon saaks auditi tulemusi oma töös kasutada, soovib komisjon ühtlustada oma tööperioodi Riigikontrolli auditi ajakavaga. Sellest tulenevalt esitatigi eelnõu VEB fondi komisjoni tegevuse tähtaja pikendamiseks. Juhtivkomisjoniks määrati põhiseaduskomisjon. 

Eesti Keskerakonna fraktsiooni 17. oktoobril algatatud avaliku teenistuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (512 SE) põhiline eesmärk on tõhustada kohalike omavalitsuste üle teostatavat järelevalve funktsiooni. Eelnõu kohaselt ei ole lubatud teenistusest vabastatud ametnikul ühe aasta jooksul alates vabastamise päevast asuda avalik-õigusliku juriidilise isiku valitavale või nimetavale ametikohale, kelle üle ta viimase aasta jooksul on teostanud vahetult või püsivalt järelevalvet. Juhtivkomisjoniks määrati põhiseaduskomisjon. 

Riigikogu pressiteenistus 

 

Tagasiside