Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu juhatuse otsusega võeti menetlusse Riigikogu liikme Andres Herkeli 15. jaanuaril algatatud Euroopa Parlamendi valimise seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (577 SE), mille eesmärk on parandada Eesti poliitilist kultuuri. Mandaatide ühitamatuse põhimõttele lisatakse klauslid, mis välistavad poliitikute massilise kandideerimise esinduskogudesse, kus tegelikult tööle ei kavatseta hakata. Eelnõu näeb ette kehtestada põhimõte, mille kohaselt uus omandatud mandaat tühistab eelneva mandaadi. Kui Riigikogu liige osutub valituks kohaliku omavalitsuse volikokku, siis tühistub Riigikogu mandaat ja vastupidi. Samamoodi tuleb käsitleda Euroopa Parlamenti. See tähendab, et Euroopa Parlamendi liikme valituks osutumisel kas Riigikokku või kohaliku omavalitsuse volikokku lõpevad tema  volitused ennetähtaegselt. Lisaks valimisseadustele tehakse Vabariigi Valitsuse seaduses muudatus, mille alusel loetakse  minister tagasiastunuks juhul, kui ta on osutunud valituks kohaliku omavalitsuse volikogu liikmeks. Juhtivkomisjoniks määrati põhiseaduskomisjon. 

Riigikogu pressiteenistus 

Tagasiside