Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu juhatuse otsusega võeti menetlusse valitsuse 11. aprillil algatatud väärtpaberituru seaduse ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (8 SE), millega võetakse Eesti õigusesse üle EL vastav direktiiv, mis käsitleb finantstagatiste ja väärtpaberite arveldustega seonduvat. Täpsustatakse Eesti väärtpaberite keskregistris väärtpaberikontodega seotud registritoiminguid, eelkõige mis seondub väärtpaberite pantimisega, samuti võimaldatakse isikutel avada väärtpaberikonto otse Eesti väärtpaberite keskregistris ilma panga või muu kontohalduri vahenduseta. Muudatused võimaldavad ja soodustavad Eesti väärtpaberituru ning selle infrastruktuuri osade, nagu näiteks väärtpaberiarveldus- ja maksesüsteemi veelgi suuremat integreerumist teiste Euroopa riikide ja muude välisriikide omadega. Tallinna börs ja Eesti väärtpaberite keskregister on juba praegu tihedalt seotud teiste Balti riikide ja Poola, samuti Skandinaaviamaade ja USA finantsturgude ning väärtpaberiregistrite ja –arveldussüsteemidega. Eeldatavasti suurendab uus regulatsioon Eesti väärtpaberiringluse tasuvust, atraktiivsust, läbipaistvust ja usaldusväärsust ning koos sellega ka tema konkurentsivõimet. Juhtivkomisjoniks määrati rahanduskomisjon. 

Valitsuse 11. aprillil algatatud äriseadustiku ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (9 SE) peamiseks eesmärgiks on võtta üle Eesti õigusesse EL vastavad direktiivid seoses aruandlus- ja dokumenteerimisnõuetega äriühingute ühinemiste ja jagunemiste korral. Direktiivi eesmärgiks aidata kaasa ELi konkurentsivõime suurendamisele, vähendades selleks Euroopa äriühinguõiguse direktiividest tulenevat halduskoormust. Ühinemiste ja jagunemiste direktiivi muudatused hõlmavad ühingute aruandlusnõuete vähendamist, sh ka ema- ja tütarettevõtjate ühinemise korral, ning teavitamisnõuete kaasajastamist. Lisaks on samasugused muudatused tehtud osaliselt ka piiriüleste ühinemiste direktiivis. Kapitalinõuete direktiivi muudatused võimaldavad liikmesriikidel vähendada aruandluskohustust aktsiaseltsi asutamisel ja aktsiakapitali suurendamisel, kui need toimuvad ühinemise või jagunemise käigus. Juhtivkomisjoniks määrati õiguskomisjon.
 
Eesti Keskerakonna fraktsiooni 12. aprillil algatatud riigilõivuseaduse muutmise seaduse eelnõu (10 SE) eesmärgiks on tõhustada õiguskaitset ja õiguse realiseerimist läbi riigilõivumäärade vähendamise. Juhtivkomisjoniks määrati rahanduskomisjon.
 
Riigikogu pressitalitus
Tagasiside