Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu juhatuse otsuse kohaselt võeti menetlusse valitsuse 16. juunil algatatud ülikooliseaduse ja sellega seonduvate seaduste muutmise seaduse eelnõu (784 SE), mille peamiseks eesmärgiks on kõrghariduse välishindamisega seotud sätete selgema sõnastusega tagada regulatsiooni parem rakendamine. Akrediteerimine annab üliõpilastele ning õppeasutustele kindluse, et välishindamise kaudu saadakse adekvaatne tagasiside õppeasutuse taseme kohta. Juhtivkomisjoniks määrati kultuurikomisjon. 

Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsiooni ning Riigikogu liikmete Karel Rüütli, Jaanus Marrandi ja Jaan Õunapuu 16. juunil algatatud vanemahüvitise seaduse ja riiklike peretoetuste seaduse muutmise seaduse eelnõuga (785 SE) soovitakse muuta vanemahüvitise seaduses sätestatud hüvitise maksimaalset määra, asendades hüvitise õiguse tekkimine kalendriaastaks Eesti keskmise sotsiaalmaksuga maksustatava ühe kalendrikuu tulu kolmekordne suurus kahekordse suuruse määraga. Samas soovitakse suurendada riiklike peretoetuste seaduses sätestatud üksikvanema lapse toetust kahelt lapsetoetuse määralt seitsme lapsetoetuse määrani. Juhtivkomisjoniks määrati sotsiaalkomisjon.
 
Riigikogu liikmete Mai Treiali, Ester Tuiksoo, Toomas Vareki ja Ain Seppiku 16. juunil algatatud riikliku matusetoetuse seaduse ja käibemaksuseaduse § 15 muutmise seaduse eelnõu (786 SE) eesmärk on taastada riiklik matusetoetus enne 1. juulit 2009 kehtinud kujul. Juhtivkomisjoniks määrati rahanduskomisjon.
 
Sotsiaalkomisjoni 16. juunil algatatud kunstliku viljastamise ja embrüokaitse seaduse § 5 muutmise seaduse eelnõu (787 SE) eesmärk on laiendada kunstliku viljastamise tervishoiuteenuse saamiseks õigustatud isikute ringi. Juhtivkomisjoniks määrati sotsiaalkomisjon.
 
Erakond Eestimaa Rohelised fraktsiooni 17. juunil algatatud teeseaduse muutmise seaduse eelnõuga (788 SE) soovitakse lahendada omanike põhiõigus oma kinnistule juurdepääsuks eratee kasutamise kaudu. Samuti pannakse ette tõsta liiklusohutust läbi liiklusmärkide nähtavuse parandamise. Juhtivkomisjoniks määrati majanduskomisjon.
 
Riigikogu pressitalitus
Tagasiside