Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu juhatuse otsusega võeti menetlusse valitsuse 19. septembril algatatud erakooliseaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (92 SE), millega muudetakse ülikooliseaduses ühisõppekavade regulatsiooni, et toetada õppeasutuste koostööd ühisõppekavade avamisel, samal ajal kvaliteedis järeleandmisi tegemata. Et ülikooliseaduse regulatsiooni kohaldatakse ka erakoolidele ja rakenduskõrgkoolidele, on eelnõus erakooliseaduses ja rakenduskõrgkooli seaduses korrigeeritud viiteid ülikooliseadusele. Lisaks on eelnõuga parandatud viga erakooliseaduses, mis seni seadis eraülikoolid võrreldes avalik- õiguslike ülikoolidega ebavõrdsesse olukorda, nõudes spetsialiseerunud eraülikoolidelt mitmel õppesuunal kõigil astmetel õppe läbiviimist. Eelnõu koostamisel olid oluliseks sisendiks Tallinna Tehnikaülikooli, Eesti Kunstiakadeemia, Tartu Ülikooli ja Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia väljatoodud probleemid ühisõppekavade avamisel. Juhtivkomisjoniks määrati kultuurikomisjon. 

Valitsuse 19. septembril algatatud taimede paljundamise ja sordikaitse seaduse muutmise seaduse eelnõu (93 SE) eesmärk on täiendada taimede paljundamise ja sordikaitse seadust nõuetega, mis on sätestatud 30. augustil 2010. aastal jõustunud Euroopa Komisjoni vastava direktiiviga ning mis tuleb Eesti õigusesse üle võtta 30. novembriks 2011. Eelnõu eesmärk on lubada turustada söödakultuuride seemnesegu, mis on mõeldud kasutamiseks looduskeskkonna ja geneetiliste ressursside säilitamiseks, isegi kui nende segude koostisosad ei vasta mõnele turustamise üldnõudele. Üldnõudena peab taimeliik olema sordilehte võetavate taimeliikide nimekirjas ja vastama taimeliigile esitatud kvaliteedinõuetele ning nõutav ei ole turustamisluba, vaid on kehtestatud nõuded söödakultuuride seemnesegu tootjale ja seemnesegu koostisosadele. Erandina toodust võib säilitussegu turustada vaid turustamisloa olemasolu korral, arvestades koguse ja piirkonna kohta kehtestatud piiranguid. Loa andmise otsustab põllumajandusamet. Säilitussegu võib toota alal, kus asub säilitamist väärivad looduslik ja poollooduslik kasvukoht. Juhtivkomisjoniks määrati maaelukomisjon.
    
Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsiooni 19. septembril algatatud alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seaduse muutmise seaduse eelnõu (94 SE) näeb ette vähendada alates 1. jaanuarist 2013 elektrienergia aktsiisi Euroopa Liidu poolt kehtestatud minimaalse määrani, milleks on kodutarbijatel 1 euro ja äritarbijatel 0,5 eurot ning taastuvatest allikatest toodetud elektrienergia vabastatakse täielikult elektrienergia aktsiisist. Juhtivkomisjoniks määrati rahanduskomisjon.
 
Riigikogu pressitalitus
 
 
Tagasiside