Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Eelnõu on ettevalmistatud juhuks kui EK muudab suhkru üleliigsete laovarude kõrvaldamise tähtaega.

Riigikogu juhatuse otsusega menetlusse võetud valitsuse 6. aprillil algatatud Vabariigi Valitsuse seaduse muutmise ja sellest tulenevalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (621 SE) eesmärk on täpsustada regionaalministri pädevust temale alluvate valdkondade juhtimisel. Samuti kehtestatakse muudatused maavanematele nende volituste lõppemisel hüvitise maksmise regulatsioonis. Samas muudetakse ka sätteid, mille kohaselt vormistatakse nii peaministri kui ministrite äraolek ja asendaja nende puhkuse, haiguse ja välislähetuse ajal peaministri korraldusega. Valitsuse liikmete välislähetuste arv on seoses liitumisega Euroopa Liiduga märgatavalt suurenenud. Ühtlasi on mahukamaks muutunud välislähetustega kaasnev asjaajamine nii ministeeriumides kui Riigikantseleis. Eelnõu eesmärgiks on muuta asendamise korraldus tõhusamaks, vähem töömahukaks ja ülevaatlikumaks. Kavas on peaministri ja ministrite välislähetuste ja haigestumistega seotud asendamise korral loobuda peaministri korralduse vormistamisest ning võtta asendamiste arvestuse pidamiseks ja vastava teabe avalikustamiseks kasutusele valitsuse liikmete asendamise elektrooniline infosüsteem. Juhtivkomisjoniks määrati põhiseaduskomisjon.

Riigikogu liikmete Koit Prantsu, Jüri Saare ja Janno Reiljani 7. aprillil algatatud üleliigse laovaru tasu seaduse § 23 muutmise seaduse eelnõu (622 SE) on ette valmistatud juhuks, kui Euroopa Komisjon määrust 60/2004/EÜ muudab ja selles ettevõtjatele suhkru üleliigsete laovarude kõrvaldamiseks antud tähtaega 30. aprillilt 2005 edasi lükkab. Seetõttu tuleb muuta ka üleliigse laovaru tasu seadust. Eesti seadusandluse tähtaegu arvestades ei jõua aga tavapärases korras tehtav seaduse muudatus jõustuda enne 30. aprilli 2005. Seetõttu vajab eelnõu kiiret menetlemist ja vajadusel on seaduseelnõus rakendussäte, mis näeb ette muudatuse jõustumise tagasiulatuvalt. Kuna tegemist on isikutele senikehtivast sättest soodsama tähtaja kehtestamisega, siis on selline otsus õiguslikult lubatav. Juhtivkomisjoniks määrati rahanduskomisjon.

Isamaaliidu fraktsiooni 7. aprillil algatatud tulumaksuseaduse muutmise seaduse eelnõu (623 SE) eesmärk on sätestada lastega peredele selline maksusoodustus, et maksuvabast tulust tulenev soodustus laieneb 2007. aastast ka ühte last kasvatavatele peredele. Juhtivkomisjoniks määrati rahanduskomisjon.

Riigikogu pressitalitus

Tagasiside