Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu juhatuse otsusega võeti menetlusse Eestimaa Rahvaliidu fraktsiooni 15. oktoobril esitatud Riigikogu otsuse „Riigikogu otsuse „Riigikogu julgeolekuasutuste järelevalve komisjoni moodustamine” muutmine” eelnõu (132 OE), mis näeb ette nimetada komisjoni liikmeks Villu Reiljani asemel Karel Rüütli ja asendusliikmeks Karel Rüütli asemel Tarmo Mänd. Juhtivkomisjoniks määrati põhiseaduskomisjon.

Eesti Keskerakonna fraktsiooni 16. oktoobril algatatud tulumaksuseaduse muutmise seaduse eelnõu (133 SE) eesmärk on suurendada maksumaksjalt elukohajärgsele kohalikule omavalitsusüksusele laekuvat residendist füüsilise isiku maksustatavast tulust 11,9% suurust osa järk-järgult 12,9 %-ni. Algatajate arvates on selline muudatus vajalik, et suurendada eelarvelisi vahendeid aktsiiside tõusuga tekkivate lisakulude katmiseks. Samaaegselt kohalikule omavalitsusele laekuva tulumaksu suurenemisega tuleks iga-aastases riigieelarves proportsionaalselt suurendada ka tasandusfondi. Juhtivkomisjoniks määrati rahanduskomisjon.

Riigikogu pressitalitus

Tagasiside