Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu juhatuse otsusega võeti menetlusse Eestimaa Rahvaliidu fraktsiooni, Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsiooni ja Erakond Eestimaa Rohelised fraktsiooni 18. juunil algatatud erakonnaseaduse muutmise seaduse eelnõu (549 SE), mille eesmärgiks on muuta erakondade valimiskampaaniate kulude ja erakondade rahastamist puudutav regulatsioon. Toodud on ühe valimiskampaania maksumuse ülempiir, mis on eelnõu kohaselt viis miljonit krooni. Juhtivkomisjoniks määrati põhiseaduskomisjon. 

Valitsuse 18. juunil algatatud tulumaksuseaduse muutmise seaduse eelnõu (550 SE) eesmärk on piirata residendist füüsilise isiku maksustatavast tulust tehtavaid mahaarvamisi, kaotades õppelaenu intresside ning ametiühingu sisseastumis- ja liikmemaksude tulust mahaarvamise õigus. Juhtivkomisjoniks määrati rahanduskomisjon.
 
Valitsuse 18. juunil algatatud käibemaksuseaduse ja maksukorralduse seaduse muutmise seaduse eelnõu (551 SE) eesmärk on üle võtta Euroopa Liidu Nõukogu direktiivi käibemaksudirektiivi muudatused, mis  puudutavad teenuse käibe tekkimise koha määratlemist, mitteresidentidele käibemaksu tagastamise korda ja ühendusesisese käibe aruandlust. Aktsiisikaupadega tehtavate maksupettuste vältimise eesmärgil maksustatakse sarnaselt tollilao ja maksulaoga aktsiisilaosisesed tehingud 0%lise käibemaksumääraga senise 18%lise määra asemel. Maksupettuste vältimise eesmärgil lisatakse seadusesse maksuhaldurile võimalus aktsiisikauba käitlejalt nõuda tagatist, kui on alust arvata, et maksukohustus jäetakse täitmata. Eelnõuga täiendatakse käibe mõistet, lisades kauba sundvõõrandamise. Juhtivkomisjoniks määrati rahanduskomisjon.
 
Eesti Keskerakonna fraktsiooni 18. juunil esitatud Riigikogu otsuse „Riigikogu uurimiskomisjoni moodustamine parvlaev Estonia uppumise põhjuste ja sellega seotud asjaolude väljaselgitamiseks rahvusvaheliseks parlamentaarseks koostööks” eelnõu (552 OE).  Selle otsuse seletuskirja osaks on ka uue rahvusvahelise uurimise taasavamist nõudvate inimeste petitsioonid, et Riigikogu liikmed saaksid veenduda probleemi lahendamise vajalikkuses ning tõsiduses. Samuti on seletuskirja osaks valitsuse asjatundjate komisjoni 2009. a varakevadel avalikustatud lõppraport. Algatajate arvates veenavad need järgmiste sammude tegemise vajalikkuses valitsuse ja parlamendi institutsionaliseerutud koostöö kaudu. Juhtivkomisjoniks määrati põhiseaduskomisjon.
 
Riigikogu pressitalitus
Tagasiside