Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu juhatuse otsusega võeti menetlusse neli eelnõu
 

Valitsuse 22. septembril algatatud spordiseaduse ja halduskoostöö seaduse muutmise seaduse eelnõuga (722 SE) luuakse õiguslik alus treeneritele töötasu maksmiseks vajaliku toetamise süsteemi rakendamiseks. Treeneritele töötasu maksmiseks saavad spordiorganisatsioonid edaspidi taotleda toetust riigieelarvest. 

Käesoleval hetkel on olemas poliitiline tahe ja valmisolek korrastada treenerite töötasustamise süsteemi. Valitsuse tegevusprogrammis aastateks 2014-2015 on spordivaldkonnas üheks oluliseks tegevussuunaks kinnitatud laste ja noortega töötavate treenerite töö väärtustamine, soodustades treeneritele stipendiumi maksmise praktikalt üleminekut töötasustamise süsteemile, mis tagab treeneritele sotsiaalsed garantiid. Samuti on olemas nii avalikkuse kui ka spordiorganisatsioonide ootus ja valmisolek Eesti spordisüsteemi ühe kitsaskoha parandamiseks, treenerikutse väärtustamiseks ja treeneri töö prestiiži taastamiseks. Juhtivkomisjoniks määrati kultuurikomisjon. 

Valitsuse 22. septembri algatatud kaitseväeteenistuse seaduse, kaitseväeteenistuse seaduse rakendamise seaduse ja tervishoiuteenuste korraldamise seaduse muutmise seaduse eelnõu (721 SE) eesmärk on tegevväelase elukutse valinud isikute sotsiaalse ja psühholoogilise hea- ning rahulolu suurendamine. Eelnõu eesmärk on toetada rahvusvahelistes sõjalistes operatsioonides osalenud tegevväelaste ettevalmistust tsiviilkarjääriks ning vigastatute puhul ka ettevalmistust eriala vahetamiseks Kaitseväe sees. Juhtivkomisjoniks määrati riigikaitsekomisjon. 

Valitsuse 22. septembril algatatud alkoholiseaduse muutmise seaduse eelnõu (723 SE) täpsustab alkohoolse joogi liigi mõistet, lihtsustab käitlejatele alkoholi riiklikku alkoholiregistrisse kandmise taotlusreegleid, nüüdisajastab riikliku alkoholiregistri töökorraldust ja alkoholi saatedokumendi vormi. Samuti tehakse vajalikud tehnilised muudatused. Võrreldes kehtiva õigusega ei too alkoholiseaduse muutmine Eesti õigussüsteemis kaasa põhimõttelisi muudatusi. Juhtivkomisjoniks määrati maaelukomisjon. 

Valitsuse 22. septembril algatatud abipolitseiniku seaduse ja liiklusseaduse muutmise seaduse eelnõuga (724 SE) kavandatavad muudatused reguleerivad abipolitseinikuks kandideerimist, abipolitseiniku väljaõppe läbimist ja arvestuse sooritamist ning abipolitseinike kaasamist teenistusülesannete täitmisse, sh erivahendite kasutamist ja meetmete rakendamist. Eelnõuga ei kaasne muutusi abipolitseiniku staatuse põhimõtetes ega olemuses. Juhtivkomisjoniks määrati õiguskomisjon. 

Riigikogu pressiteenistus

 

 

Tagasiside