Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu juhatuse otsusega võeti menetlusse Eesti Keskerakonna fraktsiooni 24. novembril algatatud käibemaksuseaduse ja ravikindlustuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (878 SE), mille eesmärk on langetada ravimite käibemaksu ning võimaldada pensionäridele ja 4 kuni 16 aastastele lastele 90 protsendilist soodustust kõikide haigekassa ravimite loetelus olevate ravimite ostmisel. Juhtivkomisjoniks määrati sotsiaalkomisjon. 

Sotsiaalkomisjoni 24. novembril algatatud tööturuteenuste ja –toetuste seaduse ning töötuskindlustuse seaduse muutmise seaduse eelnõuga (879 SE) muudetakse töötu mõistet, tööotsimiskava sisu ja koostamise korda, lisatud on töötu kohustused ning suurendatud on võimalusi asendada töötukassasse vastuvõtule tulemine sidevahendi teel pöördumisega. Eelnõuga lisatakse töötuskindlustushüvitise arvutamise reegel koordinatsioonijuhtumite puhul ja täiendatakse tööandja maksejõuetuse korral makstava hüvitise määramise reegleid. Et soodustada töötutel lühiajalise töö vastuvõtmist, on eelnõuga muudetud töötutoetuse ja töötuskindlustushüvitise maksmisel ooteaja rakendamise korda. Korduval töötuks jäämisel ei eelne enam toetuse maksmisele 7- ja 60 päevast ooteaega, st nii töötutoetust kui ka töötuskindlustushüvitist hakatakse pärast lühiajalist töötamist uuesti töötuks jäämise korral arvutama avalduse esitamise päevast. Juhtivkomisjoniks määrati sotsiaalkomisjon.
 
Riigikaitsekomisjoni 25. novembril algatatud rahuaja riigikaitse seaduse ja kaitseväe korralduse seaduse muutmise seaduse eelnõu (880 SE) anti uuesti menetlusse, sest see jäi vastu võtmata nõutava toetuse puudumise tõttu: vaja oli 51 Riigikogu liikme toetust (hääletamisel oli poolt 49). Eelnõu eesmärk on ajakohastada riigikaitselisi termineid ning nimetada senine sõjalise kaitse strateegiline kava ümber riigikaitse strateegiaks. Lisaks viib eelnõu omavahel kooskõlla rahuaja riigikaitse seaduse ja kaitseväe korralduse seaduse ning täpsustab kaitseväe ja kaitseliidu väljaõppekavade kehtestamist. Ühtlasi täpsustatakse eelnõus sõjaaja üksuste ja reservüksuste mobiliseerimise ja formeerimise kavade kehtestamisega seonduvat. Juhtivkomisjoniks määrati riigikaitsekomisjon.        
 
Riigikogu pressitalitus
Tagasiside