Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu juhatuse otsusega võeti menetlusse valitsuse 8. detsembril algatatud tööturuteenuste ja –toetuste seaduse ja sellega seonduvate seaduste muutmise seaduse eelnõu (399 SE), mis reguleerib sotsiaalministeeriumi valitsemisalas tegutseva Tööturuameti ja avalik – õigusliku asutuse, Eesti Töötukassa funktsioonide liitmist. Tööturuameti tegevus lõpetatakse. 

Eelnõu kohaselt koondub aktiivsete ja passiivsete tööturumeetmete osutamine ühte kohta, mistõttu on parem ülevaade töötute tööotsimise aktiivsusest, mis omakorda soodustab töö leidmist. Arvestades, et tööturuameti ja töötukassa teenindavad samu kliente ja mõlemad peavad jälgima, et töötu otsiks aktiivselt tööd, ei ole praegune ülesannete jaotus kahe organisatsiooni vahel otstarbekaim lahendus. Tööturuteenuste osutamine ning töötusega seotud toetuste ja hüvitiste maksmise administreerimine ühes kohas tagab parema ülevaate teenustest, nende mõjust tööhõivele ning ühtlasi loob parema kontrollivõimaluse teenuste ja hüvitiste eesmärgipärasuse üle. Töötutoetuse maksmise eesmärk on tagada töötule töö otsimise ajal sissetulek. Sama eesmärki täidab töötuskindlustushüvitis, mida maksab töötukassa. Kuigi hüvitise ja toetuse suurus, saamise tingimused ning finantseerimise allikad (hüvitist finantseeritakse töötuskindlustusmaksetest ja töötutoetust riigieelarvest) on erinevad, on nende saamise tingimused sarnased. Mõlemat rahalist toetust makstakse töötutele ainult aktiivse tööotsingu ajal (toetuse saamise tingimuseks on töötu valmisolek kohe tööle asuda, individuaalse tööotsimiskava täitmine, st pakutud tööturuteenustes osalemine, määratud ajal Tööturuameti piirkondlikku osakonda pöördumine jms).  Juhtivkomisjoniks määrati sotsiaalkomisjon. 

Riigikogu pressitalitus

Tagasiside