Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Tegu on töötajate usaldusisiku seaduse eelnõuga.

Menetlusse võeti eelnõu töötajate esindajate tegevuse tõhustamiseks

Riigikogu juhatuse otsusega menetlusse võetud valitsuse 17. märtsil algatatud tehnilise normi ja standardi seaduse muutmise seaduse eelnõu (604 SE) vajaduse tingis muudetava seaduse rakendamisepraktikas esilekerkinud probleemid. Eelnõuga täpsustatakse õigusaktides standarditele viitamise korda ja mõningaid aspekte standardimiskava koostamise osas. Juhtivkomisjoniks määrati majanduskomisjon.

Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsiooni 17. märtsil algatatud töötajate usaldusisiku seaduse eelnõu (605 SE) eesmärk on tugevdada paindlikke töösuhteid läbi ettevõtte, asutuse tasandi sotsiaaldialoogi edendamise. Dialoogi areng tööandja ja töövõtja vahel sõltub paljuski usaldusisiku võimetest ja tema õiguskindlusest. Seetõttu on eelnõu suunatud usaldusisiku – kui töötajate esindaja koolitamise edendamisele ja õiguste kaitseks. Juhtivkomisjoniks määrati sotsiaalkomisjon.

Riigikogu pressitalitus

Tagasiside