Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu juhatuse otsusega võeti menetlusse õiguskomisjoni 1. juunil algatatud perekonnaseaduse eelnõu (515 SE), milles esitatakse uus terviklik perekonnaõiguse regulatsioon, mis hõlmab abikaasadevahelisi õigussuhteid, vanemate ja laste vahelisi õigussuhteid ning alaealiste ja täisealiste eestkoste puhul tekkivaid õigussuhteid. Sisu osas vastab eelnõu täielikult valitsuse algatatud perekonnaseaduse eelnõu (55 SE) kolmanda lugemise tekstile, mis langes Riigikogu menetlusest välja 21. mail toimunud lõpphääletusel. Juhtivkomisjoniks määrati õiguskomisjon. 

Põhiseaduskomisjoni 1. juunil algatatud erakonnaseaduse muutmise seaduse eelnõu (516 SE) eesmärk on tagada isikute kuulumine ainult ühte Eestis registreeritud erakonda ja võimaldada saada aktuaalset ülevaadet erakondade liikmete nimekirjadest. Juhtivkomisjoniks määrati põhiseaduskomisjon.
 
Valitsuse 1. juunil algatatud raamatupidamise seaduse ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõuga (517 SE) muudetakse raamatupidamise seadust, äriseadustikku, ametiühingute seadust, erakonnaseadust, kirikute ja koguduste seadust, kohaliku omavalitsuse üksuste liitude seadust, korteriühistuseadust, maaparandusseadust, mittetulundusühingute seadust, notariaadiseadust, sihtasutuste seadust, tarbijakaitseseadust ja tulundusühistuseadust. Eelnõu peamiseks ülesandeks on täpsustada äriühingute, mittetulundusühingute ja sihtasutuste majandusaasta aruande maakohtute registriosakondadele esitamise regulatsiooni ning sätestada alus majandusaasta aruande taksonoomia kehtestamiseks. Juhtivkomisjoniks määrati majanduskomisjon.
 
Valitsuse 1. juunil algatatud töölepingu seaduse ja sellega seonduvate seaduste muutmise seaduse eelnõu (518 SE) eesmärgiks on tagada töötukassa jätkusuutlikkus. Muudatused hüvitiste skeemides vähendavad koormust töötukassa varadele. Eelnõu käsitleb muudatusi töötuskindlustuse regulatsioonis, mis peaksid jõustuma 1. juulil 2009. Muudatused on tehtud töötuskindlustushüvitise asendusmäärades töötuse korral ja omal algatusel või poolte kokkuleppel töö- või teenistussuhte lõpetanud kindlustatute töötuskindlustushüvitise jõustumise edasilükkamises. Juhtivkomisjoniks määrati õiguskomisjon.
 
Valitsuse 2. juunil algatatud politsei ja piirivalve seaduse rakendamise seaduse eelnõu (519 SE) eesmärgiks on viia seadustesse sisse sisulised ja tehnilised muudatused tulenevalt politsei ja piirivalve seadusest. Juhtivkomisjoniks määrati õiguskomisjon.
 
Riigikogu pressitalitus
Tagasiside