Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu juhatuse otsusega menetlusse võetud Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsiooni 19. oktoobril algatatud tsiviilkohtumenetluse seadustiku ja täitemenetluse seadustiku rakendamise seaduse muutmise seaduse eelnõuga (752 SE) soovitakse ära hoida tuleva aasta 1. jaanuarist jõustuva seadusega kaasnev töötajate õiguste kitsendamine. Tööõnnetuse kui kutsehaiguse hüvise nõudjad ei pea hakkama tasuma oma nõuete pealt riigilõivu ning töötajale säilib õigus saada tööst põhjustatud tervisekahjustuse eest hüvitist vastavalt Vabariigi Valitsuse kehtestatud korrale. Juhtivkomisjoniks määrati õiguskomisjon.

Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsiooni 20. oktoobril algatatud Eesti Vabariigi töölepingu seaduse muutmise seaduse eelnõuga (753 SE) soovitakse tunnistada kehtetuks töölepingu seaduse paragrahv 86 punkti 10 ja paragrahv 108, mis annab tööandjale õiguse lõpetada tööleping, kui töötaja on saanud 65 aastaseks ja tal on õigus täisvanaduspensionile. See võib kaasa tuua mõningase tööhõive kasvu 65. ja vanemaealiste isikute hulgas. Eelnõu algatajad rõhutavad, et tööga hõivatud inimeste hulga suurenemine mõjub Eesti majandusele positiivselt. Juhtivkomisjoniks määrati sotsiaalkomisjon.

Riigikogu pressitalitus

Gunnar Paal, 6316351

Tagasiside